Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3439. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina, stran 7961.

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01) je Občinski svet občine Tišina na 38. redni seji dne 19. 7. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E A K T A
o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina
1. člen
V aktu o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina (Uradni list RS, št. 108/01) se 1. člen spremeni, tako da glasi:
“Stanovanjski sklad Občine Cankova-Tišina, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 43/97) se na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih s tem aktom preoblikuje v Javni stanovanjski sklad občine Tišina (v nadaljevanju: sklad).
Na podlagi 4. člena sporazuma o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Tišina in Občino Cankova ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Cankova-Tišina na dan 31. 12. 1998, se premoženje Stanovanjskega sklada Občine Cankova-Tišina prenese na Javni stanovanjski sklad občine Tišina.
S tem aktom se določa dejavnost, pristojnost, organizacija in način dela sklada.“
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni, tako da glasi:
“Dejavnost sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
 
K/70.110    Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
        za trg
K/70.120    Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200    Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.310    Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
        nepremičninami
K/70.320    Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
        pogodbi
K/72.300    Obdelava podatkov
K/72.400    Omrežne podatkovne storitve
L/75.110    Splošna dejavnost javne uprave.“
3. člen
25. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, katerih besedilo glasi:
“Sklad ima namensko premoženje in sredstva, ki zagotavljajo delo javnega sklada.
Namensko premoženje se definira s posebnim aktom ter opredeli s posebno finančno bilanco.“
4. člen
Besedilo 31. člena se spremeni, tako da glasi:
“Sklad nastopa v pravnem prometu z dnem vpisa v sodni register, kjer pa je potrebno prijaviti vse spremembe sprejete s tem aktom.“
5. člen
Besedilo 32. člena se črta.
Št. 032-13/02
Tišina, dne 24. julija 2002.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost