Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava, stran 7568.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 33. seji dne 21. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01; v nadaljevanju: odlok o PUP), ter pripadajoče grafične priloge.
2. člen
V 42. členu se črta sedmi odstavek: Manjši nakloni strešin............ (hlevih).
3. člen
Na koncu 50. člena se doda nov odstavek:
“Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli drugi način uničenja tistih odpadkov, ki ne nastanejo na območju Upravne enote Lendava”.
4. člen
Na koncu 58. člena se doda nov odstavek:
“Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja okolja ter preprečitev razvrednotenja okolja ni dovoljena izgradnja novih naprav in objektov za deponiranje, predelovanje, uničenje ali sežiganje odpadkov.”
5. člen
V 64. členu se v zadnjem odstavku briše beseda centralnih. Na koncu se doda: Manjši nakloni strešin so dopustni na obrtnih, servisnih in večjih javnih objektih ter na večjih kmetijskih objektih (hlevih).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-0003/01
Lendava, dne 21. junija 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost