Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3068. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš, stran 6781.

V skladu z določili 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,12/99, 70/00) in v skladu z določili zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99) ter 10. in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98 ) in 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) in statutom Občine Žiri (UVG, št. 18/99) so Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 21. redni seji dne 21. 9. 2001 in 22. redni seji dne 22. 11. 2001, Občinski svet občine Škofja Loka na 19. redni seji, dne, 4. 10. 2001 in 23. redni seji dne 25. 4. 2002, Občinski svet občine Železniki na 26. redni seji, dne 28. 11. 2001 in Občinski svet občine Žiri na 17. redni seji dne 18. 10. 2001 sprejeli
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 2. člena akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš (Uradni list RS, št. 73/00), tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je v Škofji Loki, Poljanska cesta 2.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za dejavnostjo K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n. doda dejavnost »L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj sedem članov. Odloča z večino glasov članov sveta zavoda.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-353-28/01
Gorenja vas – Poljane, dne 22. 11. 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
Št. 026-1/00
Škofja Loka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
Št. 080-09-7886
Železniki, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
Št. 0250-34/01
Žiri, dne 18. oktobra 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
Št. 405
Škofja Loka, dne 3. decembra 2001.
Območna
obrtna zbornica Škofja Loka
Predsednik
Milan Hafner l. r.
Št. 1154/2001
Kranj, dne 25. oktobra 2001.
Gospodarska zbornica Slovenije
– Območna zbornica za Gorenjsko Kranj
Predsednik
Andrej Prislan l. r.