Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2001, stran 5332.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 26. redni seji dne 30. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Gorišnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2001, in sicer:
– prihodki                    748,322,888 SIT
– odhodki                    694,239,141 SIT
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2001 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gorišnica v višini 54,083,747 SIT.
Presežek prihodkov v višini 54,083,747 SIT se prenese med prihodke leta 2002 za potrebe proračuna Občine Gorišnica v letu 2002.
4. člen
Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2001 sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-97/2002
Gorišnica, dne 30. maja 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost