Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2367. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Radeče, stran 4933.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Radeče na 15. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Radeče
1. člen
V statutu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 3//99) se tretji odstavek 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
2. člen
V 33. členu se za prvim stavkom drugega odstavka doda besedilo: »najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/02-43
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost