Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2122. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije, stran 4250.

Na podlagi 85. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 45/01) ter 6. in 12. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94, 54/95, 64/96, 22/98, 113/00, 30/01) je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na korespondenčni seji dne 28. 2. 2002 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zdravniške zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94, 54/95, 64/96, 22/98, 113/00, 30/01) se za deseto alineo prvega odstavka 9. člena doda nova enajsta alinea z besedilom:
“– podeljuje odličje “Hipokratovo priznanje“ in naziv “častni član Zdravniške zbornice Slovenije,“
Sedanja enajsta alinea postane dvanajsta alinea.
2. člen
Za devetnajsto alineo 27. člena se doda nova dvajseta alinea z besedilom:
“– pravilnik o delu odbora za strokovno-medicinska vprašanja.“
3. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, z besedilom:
“Zbornica zdravnikom in zobozdravnikom podeljuje za izjemne dosežke na področju dela zbornice Hipokratovo priznanje. Podrobnejša določila o priznanju in postopku za podelitev se uredijo s posebnim pravilnikom. Pravilnik sprejme izvršilni odbor po predhodni obravnavi na skupščinskem svetu.“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem sprejema na seji skupščine, uporabljajo pa se od dneva objave v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 8. maja 2002.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost