Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2001 z dne 15. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2001 z dne 15. 2. 2001

Kazalo

642. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, stran 1119.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45 /94, 8/96, 36/00), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 7. ter 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 22. seji dne 29. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer (Uradni list RS, št. 67/99; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena odloka, tako da glasi:
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99):
M 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-6/01-300
Ljutomer, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost