Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

496. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič, stran 781.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. točke10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 13. seji dne 27. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa (V – vas vozila), ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste (v mestu Tržič) in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LG) v mestu Tržič in v naseljih Bistrica in Loka;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Tržič in v naseljih Bistrica pri Tržiču, Kovor, Križe, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Potarje, Pristava, Senično, Slap, Spodnje Vetrno;
– na javne poti (s skrajšano oznako JP) v naseljih, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Dolina, Grahovše, Hudi graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Leše, Lom pod Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Retnje, Sebenje, Senično, Spodnje Vetrno, Vadiče, Zvirče, Žiganja vas.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Tržič in ceste med naselji v Občini Tržič in naseljih v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Tržič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naseljih v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Tržič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
– mestne in krajevne ceste (LK)
– javne poti
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste od št. 428-010 od 928-501.
7. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest ali nadomeščenih delov, ter prenose občinski cest med državne, lahko na podlagi meril za kategorizacijo predlagajo minister pristojen za promet ali občina.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-01/99-02
Tržič, dne 15. januarja 2001.
Župan Občine
Tržič
Pavel Rupar l. r.