Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001

Kazalo

4301. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar, stran 8453.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01), določil uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 1. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar (Uradni list RS, št. 51/97) se v prvem odstavku 5. člena črta besedilo:
»DUNAJSKA CESTA 170, 172, 178, 180,
MALA VAS 1,
PAVLOVČEVA ULICA 1, 1/a, b, od 2 do 14, 16, 18, 100/a, b, c,
POD KLANCEM 2,
STOŽENSKA ULICA 1, 2, 3, 3/a, b, 6, 7, 8, 10, 10/a, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 23/a, 54
STOŽICE v celoti,«.
2. člen
Učenci s prebivališčem na območju, ki se po določbi 1. člena tega odloka (prostorski okoliši: 803, 804, 847, 848, 1455) izloči iz šolskega okoliša šole, nadaljujejo izobraževanje v tej šoli. Na tej (isti) šoli se lahko šolajo tudi njihovi ožji sorodniki (brat, sestra).
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-4/01-19
Ljubljana, dne 1. oktobra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.