Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3550. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Snežnik za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6738.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Snežnik za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu (EŠD 8765) in Gradu Snežnik (EŠD 670) za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Območje Gradu Snežnik obsega zemljišča, parcelne številke: *1, *6/1, *6/2, *8/1, *8/2, *8/3, *8/4, *8/5, *8/6, *14/1, 76/1, 76/2, 76/3, *193, 285/22, 285/23, 1139/2, 1361, 1880/1, 1880/2, 1891, 1897, 1898, 1911, 1912, 2466/2, vse k. o. Kozarišče, Grad Snežnik pa obsega zemljišče, parcelna številka *1, k. o. Kozarišče.
Vplivno območje spomenika obsega površine, ki so funkcionalno in vidno povezane s kulturnim spomenikom.
Meja Gradu Snežnik in Območja gradu je zarisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja vplivnega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Načrta sta na vpogled na Ministrstvu za kulturo, Upravi Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javnem zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).”.
Meje spomenikov in vplivnega območja se objavijo na publikacijski karti v merilu 1:20000 v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-3
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister