Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2828. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2000, stran 5458.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 20. redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2000
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2000, katerega sestavni del je račun sredstev rezerv.
2. člen
Proračun Občine Dornava izkazuje:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                    360,933.195 SIT
– odhodki                    359,635.651 SIT
b) Račun financiranja               4,300.000 SIT
3. člen
Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Občine Dornava za leto 2001.
4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2001.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost