Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001

Kazalo

2769. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, stran 5370.

Na podlagi 16., 42. in 43. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95, 14/96 – odl. US in 44/96), 3. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in 12/96), 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96), in 3. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 7/98 – odl. US in 81/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
1. člen
V uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95 in 5/98) se v 2. členu v 2. točki in v drugi alinei 5. točke besedilo “motornega bencina – 98 oktanov“ nadomesti z besedilom “neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov“.
2. člen
V 3. členu se v 1. točki podpičje nadomesti z vejico ter doda besedilo “oziroma do višine minimalne plače, če je ta višja;“.
V 3. točki se za besedami “do višine“ doda število “70%“.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. julija 2001.
Št. 422-01/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina