Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000

Kazalo

950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela, stran 3066.

Na podlagi 37. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela
1. člen
Zazidalni načrt industrijskega območja Garant Polzela (proj. Zavod za načrtovanje Žalec, št. 18-9/82, odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 26/85) se dopolni po projektu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o., pod št. 23/99 in ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97,7/98, 17/99 in 49/99).
2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list SRS, št. 26/85) se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
Zazidalni načrt industrijskega območja Garant Polzela se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 23/99 izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o.
3. člen
V 4. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
Na levem bregu potoka Struga ob lokalni cesti 490-321 je predvidena gradnja dveh poslovno-proizvodnih objektov:
– objekt »A«:
tlorisni gabariti   8,60 x 8,60 m + 27,00 x 8,60 m +
           +13,00 x 8,60 m
etažnost       P+1, P
– objekt »B«:
tlorisni gabariti   38,00 x 12,60 m + 12,60 x 9,70 m
etažnost       P, P+1
Predvidena je klasična ali montažna gradnja objektov, pokritih z dvokapnimi strehami.
Objekta bosta imela fasade obdelane z naravnim ometom svetle barve. Ulične fasade poslovnih delov objektov morajo biti arhitektonsko skrbno oblikovane.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Polzela.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/02/99
Polzela, dne 20. februarja 2000.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti