Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

783. Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov, stran 2489.

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) in 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Kočevje na 11. redni seji dne 31. 1. 2000 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov
1
V sklepu o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 77/98) se v 2. točki besedilo »od 1. 7. do 1. 9.« nadomesti z besedilom »od 1. 5. do 1. 10.«.
2
Ta sklep o spremembi sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 331-1/00-135
Kočevje, dne 4. februarja 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.