Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti (EVA 2000 - 2611 - 0003), stran 1869.

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 62/96, 2/97, 19/97 in 75/97) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti (EVA 2000 – 2611 – 0003)
1. člen
V pravilniku o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti (Uradni list RS, št. 20/96) se za 6. členom doda novi 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Če je pri osebi brez enega parnega organa prišlo v okoliščinah za priznanje vojne invalidnosti po zakonu o vojnih invalidih do izgube ali okvare za najmanj 60% in več drugega parnega organa, se ugotovi odstotek invalidnosti, kot da je okvara obeh parnih organov nastala v teh okoliščinah, pri čemer se za izgubo ali hudo okvaro parnega organa v točkah iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika odstotek vojne invalidnosti lahko določi do 100% I. skupine.
Če si je kdo hudo okvaril ali izgubil en parni organ v okoliščinah za priznanje vojne invalidnosti po zakonu o vojnih invalidih in mu je na tej podlagi priznan odstotek vojne invalidnosti, drugi parni organ pa si je okvaril za najmanj 60% ali ga je izgubil po omenjenih okoliščinah, se določi odstotek vojne invalidnosti za okvaro oziroma izgubo obeh parnih organov, zmanjšan za 20%. Če je za takšno okvaro po tem pravilniku in seznamu mogoče določiti 100% I. skupine, se vojna invalidnost oceni s 100% II. skupine.
2. člen
V 7. členu se za besedilom “in 6. člena“ doda besedilo “ter prvega odstavka 6.a člena“.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01700/00015/97-49
Ljubljana, dne 26. januarja 2000.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost