Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4869. Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Bled, stran 11896.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na 18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Bled
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 19/00) se besedilo 43. člena spremeni, tako da se glasi:
Občinski svet sprejme odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če je med opredeljenimi glasovi več glasov “ZA“ kot “ PROTI“.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-3/99
Bled, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost