Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

40. Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov, stran 65.

V skladu s 4. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 93. členom statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) županja Mestne občine Ljubljana izdaja
O D R E D B O
o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov.
II. MERILA ZA DOLOČANJE PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV
2. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov se upoštevajo naslednja merila:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata in
– vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
3. člen
Na območju mestnega središča (ki ga omejujejo naslednje ulice: Prešernova cesta, Tivolska cesta od križišča s Prešernovo cesto do Trga OF, Trg OF, Resljeva cesta, Kopitarjeva cesta, Krekov trg, predor pod gradom do Karlovške ceste, Karlovška cesta do Zoisove ceste, Zoisova cesta, Aškerčeva cesta, Trg mladinskih delovnih brigad do Prešernove ceste) ter na bregovih Ljubljanice izven mestnega središča in v njihovi neposredni bližini (Eipprova ulica, Krakovski nasip ter območje, ki ga omejujejo naslednje ulice: Trubarjeva ulica od križišča z Resljevo cesto do križišča z Usnjarsko ulico, Usnjarska ulica, Petkovškovo nabrežje od križišča z Usnjarsko ulico do Resljeve ceste)
1. gostinski obrati lahko obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne med 5. in 6. uro zjutraj in med 1. in 3. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov pa do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari med 5. in 6. uro zjutraj in med 23. in 1. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov pa do 24. ure,
– diskoteke in nočni bari med 23. in 5. uro naslednjega dne,
– samostojni gostinski vrtovi med 23. in 1. uro naslednjega dne,
2. lahko tudi gostinski obrati v stanovanjskih objektih obratujejo v navedenem podaljšanem obratovalnem času.
4. člen
Gostinski obrati – okrepčevalnice in bari, ki so v objektih, v katerih se opravlja kulturno-zabavna in športno-rekreacijska dejavnost, lahko obratujejo med 23. in 2. uro naslednjega dne.
5. člen
Vse vrste gostinskih obratov in njihovi gostinski vrtovi lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, tudi do 24 ur dnevno, če se nahajajo na naslednjih območjih urejanja po dolgoročnem planu:
1. BP 6/2 Energoinest: ob Štajerski in Šlandrovi cesti,
2. BP 6/4 Brod: ob Štajerski in Brnčičevi cesti,
3. BO 2/1 Gospodarsko razstavišče: celotno območje,
4. CO 1/1 Ajdovščina: orientirano na ploščad,
5. CO 2/7 Kora Bar: orientirano na ploščad,
6. CT 4/4 Potniška postaja IV.: celotno območje,
7. MP 1/2 Javna skladišča: celotno območje,
8. MM 5/2 Slape: ob Zaloški cesti,
9. MM 5/1 Toplarna: ob Zaloški cesti,
10. ŠP 4/1-1 Avtotehna: razen ožjih območij med Cesto v Kleče in Devovo ulico, ob Devovi ulici in med Bravničarjevo in Kumerdejevo ulico, kjer so v teh delih območja še stanovanjski objekti,
11. ŠP 1/3 Viator: celotno območje razen ob Litostrojski cesti,
12. ŠP 6/3 Metalka: ob Celovški cesti,
13. VM 1/2 Ob Dolenjski cesti: celotno območje,
14. VR 1/1 Strelišče: v okviru obstoječih objektov,
15. VP 1/2 Rudnik: celotno območje,
16. VM 2/3 Parkirišče – servis: celotno območje,
17. VM 2/1 Ob Tržaški cesti: celotno območje,
18. VP 2/2 Ilirija: ob Tržaški cesti,
19. VP 2/1 Tobačna tovarna: ob Tržaški cesti.
6. člen
Na območjih stanovanjskih naselij lahko gostinski obrati, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov obratujejo v obdobju od 1. 7. do 31. 8. v podaljšanem obratovalnem času med 22. in 23. uro.
7. člen
Na vseh ostalih območjih Mestne občine Ljubljana
1. gostinski obrati in izletniške kmetije lahko obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 5. in 6. uro zjutraj in med 1. in 2. uro naslednjega dne, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov pa do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči med 5. in 6. uro zjutraj in med 23. in 24. uro zvečer, gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov pa do 23. ure,
– diskoteke in nočni bari med 23. in 5. uro naslednjega dne,
2. lahko tudi gostinski obrati v stanovanjskih objektih obratujejo v navedenem obratovalnem času.
8. člen
Ne glede na določbe 3., 4., 5. in 7. člena te odredbe lahko pristojni organ za gostinstvo posamezni restavraciji, gostilni in kavarni izda do 30 soglasjj v koledarskem letu za enodnevni podaljšani obratovalni čas med 1. in 5. uro zjutraj ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, dekliščina, fantovščina, sedmina in podobno).
III. IZPOLNJEVANJE DRUGIH POGOJEV
9. člen
Izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata lahko pristojni organ za gostinstvo veže na izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– ni pisnih pritožb meščanov oziroma bližnjih stanovalcev glede motenja javnega reda in miru in
– ni uradno ugotovljenih motenj oziroma kršitev javnega reda in miru.
10. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata za gostinstvo pristojni organ praviloma izda za obdobje do enega koledarskega leta.
11. člen
Gostinskim obratom na območjih, določenih v 3., 5. in 7. členu te odredbe, lahko za gostinstvo pristojni organ izda soglasje k prijavljenemu obratovalnemu času za obdobje, ki je daljše od enega koledarskega leta.
12. člen
V primeru, da gostinec ne izpolnjuje katerega od pogojev, določenih v 9. členu te odredbe, lahko za gostinstvo pristojni organ v roku 5 dni od dneva, ko je od organov nadzora izvedel za neizpolnjevanje, izdano soglasje prekliče.
IV. PREHODNA DOLOČBA
13. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve te odredbe obratuje v daljšem podaljšanem obratovalnem času, s to odredbo v enem letu od njene uveljavitve. V izjemnih primerih (urejanje ustrezne vrste gostinskega obrata, selitev na novo lokacijo), ki morajo biti pisno utemeljeni, se lahko to obdobje podaljša na dve leti.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3701-52/99-3
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost