Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2000 z dne 22. 8. 2000

Kazalo

3480. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica, stran 9191.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) in 5. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 63/99) je Občinski svet občine Osilnica na 8. redni seji dne 27. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano ozna- ko JP).
3. člen
Lokalne ceste v Občini Osilnica so ceste v naseljih in med naselji v Občini Osilnica.
4. člen
Lokalne ceste (LC) v naseljih in med naselji v občini so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03 z dne 2. 6. 1998.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-313/98
Osilnica, dne 27. julija 2000.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.