Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000

Kazalo

3392. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica-Pesnica, stran 8954.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 1/96 in 44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
1. člen
V 1. členu uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98) se črta pika in doda naslednje besedilo:
“in “Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica na območju priključka Rogoza“, ki ga je izdelal URBIS – urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o., Maribor, v maju 2000 pod številko projekta 30-007-2/99.“.
2. člen
V 2. členu se pri podnaslovu “Grafični del obsega:“ doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– družbenega plana občine Maribor za območje Občine Hoče–Slivnica M 1:25.000“
Sedanje tretja do deseta alinea postanejo četrta do enajsta alinea.
Sedanji osma in deveta alinea se spremenita tako, da se glasita:
“– normalne prečne profile M 1:100, 1:50
– vzdolžne profile M 1:5.000/500, 1:1.000/100;“
3. člen
V 3. členu se pri “k.o. Rogoza“ črtajo parcele št.:
“12, 13/1, 13/2, 75, 76, 87, 100, 125, 143, 164, 166, 184, 191, 196, 198, 203/3, 203/4, 203/7, 203/8, 203/12, 203/15, 203/16, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/24, 203/25, 203/26, 203/27, 203/28, 203/29, 204/7, 209/4, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/9, 214/10, 214/18, 214/19, 214/20, 214/21, 214/22, 214/23, 214/24, 214/25, 214/26, 214/27, 214/28, 214/29, 214/31, 214/32, 214/33, 214/34, 214/35, 214/36, 214/40, 214/41, 214/42, 214/43, 214/44, 214/45, 214/46, 214/47, 214/48, 214/49, 214/50, 214/51, 214/53, 214/57, 214/70, 214/71, 222/5, 222/8, 222/10, 222/28, 223, 224, 225, 250/6, 250/7, 250/8, 250/9, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, 250/25, 270/26, 771/1, 771/5, 774/1, 774/2, 774/3, 777/1, 777/2, 778/2, 791/1, 791/2, 791/3, 803/1, 803/2, 803/3.“.
in dodajo parcele št.:
“13/5, 54/1, 54/2, 56/5, 56/6, 56/7, 56/11, 56/15, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 75/1, 75/2, 75/3, 79/1, 79/2, 79/3, 87/2, 87/3, 100/1, 100/2, 100/3, 125/1, 125/2, 125/3, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 161, 162, 164/1, 166/1, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 175/3, 175/4, 176/3, 176/4, 180/3, 180/4, 182, 183/3, 183/4, 184/1, 184/2, 184/3, 187/3, 187/4, 188/3, 188/4, 191/1, 191/2, 191/3, 192/3, 192/4, 192/5, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 196/1, 196/2, 198/1, 198/2, 198/3, 225/2, 225/3, 250/1, 250/24, 250/29, 250/30, 250/31, 250/32, 766/1, 766/2, 767/2, 767/3, 767/4, 767/5, 767/6, 769/5, 769/6, 769/7, 769/8, 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 798/1, 800/5, 800/6, 801.“.
Pri k.o. Bohova se črtajo parcele št.:
“385/4, 386/1, 389/1, 390/1, 393/1, 394/1, 397/1, 398/1, 413, 414, 415, 416, 444, 445, 448, 449, 450, 451, 452/2, 457, 458, 459, 463/1, 464, 465, 469, 470, 471, 474, 477/2, 478, 479, 480/1, 481, 482, 483, 486, 487, 488, 489/1, 490, 493, 498, 503/1, 534/1, 534/2, 534/3, 534/6, 534/7, 534/8, 534/10,534/11, 534/12, 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547, 548, 594, 596, 598, 599, 600/1, 601/1, 602/1, 603/1, 604/1, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 650, 651, 656, 709/2, 712/1, 721, 737, 747, 781, *40, 385/3.“.
in dodajo parcele št.:
“292/3, 413/1, 413/2, 414/1, 414/3, 415/1, 415/2, 416/1, 444/1, 445/1, 450/2, 451/2, 451/3, 457/1, 457/2, 457/3, 458/1, 458/2, 458/3, 459/1, 459/2, 459/3, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2, 469/1, 469/2, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 474/1, 474/2, 474/3, 474/4, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 477/7, 478/1, 478/2, 480/4, 483/1, 483/2, 483/3, 486/1, 486/3, 486/4, 489/2, 489/4, 489/5, 490/1, 491, 492/1, 492/2, 494/1, 494/2, 495/1, 495/2, 611/1, 611/2, 615/1, 615/3, 616/2, 616/4, 638/1, 638/2, 650/2, 651/1, 651/2, 651/3, 656/1, 656/3, 656/4, 656/5, 708/2, 708/3, 708/4, 709/4, 709/5, 709/6, 721/1, 721/3, 737/1, 744/3, 744/4, 744/5, 744/6, 744/7, 747/1, 747/2, 781/1, 781/2, 781/3, 782/1, 782/2, 783/1, 783/2.“.
Pri k.o. Spodnje Hoče se črtajo parcele št.:
“953, 957, 1065/1, 1065/4, 1068/2, 1069/2, 1070/1, 1070/2, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1075, 1111, 1480, 1481, 1482/3, 1482/4.“.
in dodajo parcele št.:
“1075/1, 1111/1, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1481/3.“.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Priključek “Rogoza“ povezuje cesto Hoče–Miklavž z avtocesto. Njegova primarna funkcija je povezava avtoceste z letališčem. Oblikovan je kot modificirana polovična deteljica in lociran v km 4 + 035 avtoceste.“.
5. člen
V 8. členu se pri podnaslovu “Avtocesta:“ spremenijo prva, druga in tretja alinea tako, da se glasijo:
“– 10-3,1-1, Miklavška cesta, NPP 13,95 m, dolžine 380 m, utrditev je asfaltna;
– 10-3,1-2, Letališka cesta, NPP 12,20 m, dolžine 710 m, utrditev je asfaltna;
– 10-3,1-2b, Priključek asfaltne baze CPM na Letališko cesto, NPP 8,00 m, dolžine 250 m, utrditev je asfaltna;“
ter dodajo štiri nove alinee, ki se glasijo:
“– Obvoznica Rogoze, NPP 8 m, dolžine 370 m, utrditev je asfaltna;
– 10-3,1-1A, poljska pot, NPP 5 m, dolžina 1.870 m, makadam;
– 10-3,1-1B, NPP 3 m, dolžina 200 m, makadam;
– 10-3,1-1C, poljska pot, NPP 3 m, dolžine 440 m, makadam; “.
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo osma, deveta, deseta in enajsta alinea.
V tretjem odstavku se številka “18.420“ zamenja s številko “20.140.“.
6. člen
V 9. členu se pri podnaslovu “Nadvozi preko avtoceste:“ besedilo prve in druge alinee spremeni tako, da se glasi:
“– V km 4+035 nadvoz 10-3, 4-1 za prečkanje Miklavške ceste 10-3, 1-1 dolžine 50 m in širine 12,95 m;
– V km 3+490 nadvoz 10-3, 4-2 za prečkanje priključka asfaltne baze CPM 10-3, 1-26 dolžine 50m in širine 8,40 m;“
Pri podnaslovu “Mostovi dolžine do 50 m in prepusti“ se na začetku dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
“– V km 1 + 598 most 10-3, 5-1 preko Novega Hočkega potoka na Miklavški cesti dolžine 15,60 m in širine 16,35 m;
– Most 10-3, 5-3 preko Novega Hočkega potoka na poljski poti, dolžine 17,67 in širine 6 m;
– Most preko Novega Hočkega potoka na obvoznici Rogoza, dolžine 27 m in širine 8,10 m;“
Dosedanje prva do šestnajsta alinea postanejo četrta do devetnajsta alinea.
7. člen
V 13. členu se pri podnaslovu “Avtocesta:“ v tretjem odstavku dodata nova tretja in četrta alinea, ki se glasita:
“– novo TP v severovzhodnih rampah priključka Rogoza. TP se izvede za potrebe napajanja javne razsvetljave priključka Rogoza. TP se vključi v visokonapetostno omrežje preloženega 20 kV kablovoda TP Rogoza 1 –TP Železniška postaja;
– na območju priključka Rogoza mora biti odmik Novega Hočkega potoka od obstoječega 20 kV daljnovoda TP Bohova vodovod –TP Rogoza 1 (d-128) minimalno 5 m;“.
8. člen
V 15. členu se pri podnaslovu “Avtocesta:“ za osmo alineo dodata deveta in deseta alinea, ki se glasita:
“– ob Miklavški cesti je potrebno na območju priključka Rogoza zgraditi novo TK kanalizacijo. TK kanalizacija se položi v južnem robu Miklavške ceste in se naveže na obstoječo omrežje v Hočah oziroma Rogozi;
– na območju obvoznice Rogoza je obstoječi TK kabel. Kabel je potrebno prestaviti.“.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba zagotoviti predhodne arheološke raziskave vključno s poizkopovalnimi postopki po metodologiji Skupine za arheologijo na avtocestah Slovenije.“.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Investitor mora zagotoviti nedotakljivost varovanih arheoloških območij tudi v času gradnje (čez območja ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.).“.
10. člen
V drugem odstavku 26. člena se prva in druga točka spremenita tako, da se glasita:
“1. Od km 3 + 550 do km 3 + 825 (zahod), protihrupni nasip višine 3 m in dolžine 270 m;
2. Od km 3 + 900 do km 4 + 020 (zahod), protihrupni nasip višine 2 m in dolžine 120 m;“
Za drugo točko se dodajo tri nove točke, ki se glasijo:
“3. Od km 4+040 do km 4+210 (vzhod), protihrupni nasip višine 2 m in dolžine 170 m,
4. Ob severni strani deviacije proti Cestnemu podjetju Maribor, protihrupni zid višine 3 m in dolžine 137 m,
5. Protihrupni nasip v trikotniku med rampama 10-3,2-1,3 in avtocesto v višini 3 m.“
Sedanje tretja do trinajsta točka postanejo šesta do šestnajsta točka.
12. člen
V 32. členu se v podnaslovu “Živali“ doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– Pristojnemu upravljavcu ribiški družini Maribor je investitor gradnje avtocestnega odseka Slivnica–Pesnica, priključek Rogoza, dolžan plačati odškodnino na podlagi predhodno ugotovljene škode. Odškodnino se poravna pred začetkom izvajanja del.“.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-06/98-5
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti