Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000

Kazalo

3391. Zakon o dopolnitvi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-E), stran 8954.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-E)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. julija 2000.
Št. 001-22-161/00
Ljubljana, dne 4. avgusta 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC (ZPVAS-E)
1. člen
V zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 - odločba US in 56/99) se v četrtem odstavku 8. člena za števnikom “71.” dodata vejica in števnik “73.”.
2. len
Rok za uveljavljanje zahtevkov do odškodnine za odplačno pridobljeno premoženje, ki je bilo vrnjeno po tem zakonu, začne teči z dnem uveljavitve tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/93-5/17
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost