Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2000 z dne 15. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2000 z dne 15. 3. 2000

Kazalo

1055. Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava - Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava, stran 3272.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in 17. in 76. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 14. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo območja posameznih ulic in naselij in njihova imena ter imenovanje in preimenovanje nekaterih ulic za območje mesta Lendava-Lendva.
S tem odlokom se uvede hkrati ulični sistem, nove ulice ter določijo območja posameznih ulic in njihovih imen za naselja na območju Občine Lendava.
2. člen
Območje posamezne ulice in naselja obsega zazidane površine stavb in pripadajočih objektov, ki sodijo k ulici in naselju, samo ulico in naselje z njenimi elementi in nepozidane površine med stavbami ter predvidene površine na podlagi zazidalnega načrta.
II. IMENOVANJE IN PREIMENOVANJE TER DOLOČITEV OBMOČJA ULIC IN NASELIJ V MESTU LENDAVA-LENDVA
3. člen
Ulice in naselja v mestu Lendava-Lendva imajo naslednja imena:
1. Cankarjeva ulica, Cankar utca, ki obsega območje Z od Partizanske ulice in poteka od parc. št. 3016/2 na S, do parc. št. 3088/4 na skrajnem J te ulice.
2. Gregorčičeva ulica, Gregorčič utca, ki obsega območje od parc. št. 3050 in nato proti SV do parc. št. 3042, kjer zavije proti J do parc. št. 3164/2.
3. Kajuhova ulica, Kajuh utca, ki obsega območje od parc. št. 3037/2 na S, do parc. št. 3037/10 na J.
4. Kidričeva ulica, Kidrič utca, ki obsega območje V od Partizanske ul., in sicer od parc. št. 4353 proti JV, do parc. št. 6208/2.
5. Kolodvorska ulica, Vasút utca, ki obsega območje od parc. št. 4258/3 na S, do parc. št. 718/1 na J koncu te ulice.
6. Kovačeva ulica, Kovač utca, ki obsega območje V od Partizanske ul. in sicer od parc. št. 4103 na S, do parc. št. 3979 na JV.
7. Kranjčeva ulica, Kranjec utca, ki obsega območje V od Partizanske ulice in sicer od parc. št. 4430 na S, do parc. št. 1069/13 na JV.
8. Mlinska ulica, Malom utca, ki obsega območje Z od Partizanske ul. in sicer od parc. št. 4331 na J, do parc. št. 4306 na S, kjer se priključi na Župančičevo ul.
9. Ozka ulica, Szűk utca, ki obsega območje Z od Partizanske ul. in sicer od parc. št. 4158 pa do parc. št. 4144 na skrajnem Z delu.
10. Partizanska ulica, Partizán utca, ki obsega območje od parc. št. 4337 na J, pa do parc. št. 3026 na S.
11. Prešernova ulica, Prešeren utca, ki obsega območje Z od Partizanske ul. in sicer od parc. št. 4187 pa do parc. št. 4160 na skrajnem Z delu.
12. Ribarjevo naselje, Ribar - lakótelep, ki obsega območje S od Rudarske ul. in sicer od parc. št. 6421/1 na skrajnem Z delu, do parc. št. 6456/3 na skrajnem V delu.
13. Rudarska ulica, Bányász utca, ki obsega območje S od Kranjčeve ul. in sicer od parc. št. 6429 na Z, do parc. št. 6455/1 na V delu.
14. Spodnja ulica, Alsó utca, ki obsega območje Z od Partizanske ul. in sicer od parc. št. 4208 na J, do parc. št. 4286, kjer se priključi na Prešernovo ul.
15. Tomšičeva ulica, Tomšič utca, ki obsega območje J od Kranjčeve ul. in sicer od parc. št. 1033 na skrajnem V delu, do parc. št. 1069/14 na Z.
16. Trg ljudske pravice, Ljudska pravica tér, ki obsega območje J od Kranjčeve ul. in V od Partizanske ul., in sicer od parc. št. 4389 na S, do parc. št. 4340 na J.
17. Ulica heroja Mohorja, Hős Mohor utca, ki obsega območje J od Kidričeve ul. in sicer od parc. št. 6190/1 na S, pa do parc. št. 6258/3 na J.
18. Ulica Moša Pijade, Moša Pijade utca, ki obsega območje S od Kranjčeve ul. in sicer od parc. št. 6418/1 na Z, do parc. št. 6419 na V.
19. Ulica Vladimirja Nazorja, Vladimir Nazor utca, ki obsega območje Z od Cankarjeve ul. in sicer od parc. št. 3088/3 na J, do parc. št. 3016/1 na S.
20. Vodna ulica, Vízi utca, ki obsega območje Z od Spodnje ul. in sicer od parc. št. 4267/1 na J, do parc. št. 4212, kjer se priključi na Prešernovo ul.
21. Župančičeva ulica, Župančič utca, ki obsega območje Z od novega trga – György Zala in sicer od parc. št. 4310 na V, do parc. št. 4312 na Z.
22. Industrijska ulica, Ipari utca, ki obsega območje od parc. št. 732/1 na S, pa do parc. št. 732/2 na J.
23. Naselje Prekmurske brigade, Murántúli brigád - lakótelep, ki obsega območje jugozahodno od Partizanske ulice in poteka ob severni meji parc. št. 4086/2 do parc. št. 4082 proti severovzhodu vključno do parc. št. 4075/2 kjer se pri parc. št. 4076 priključi na Partizansko ulico.
4. člen
Imenujejo se novi trgi in določijo območja trgov, in sicer:
1. Trg Györgya Zale, Zala György tér, ki obsega območje naslednjih parcelnih številk: 4277, 4280, 4281, 4284, 4282/1, 4305.
2. Bánffyjev trg, Bánffy tér, ki obsega parc. št. 3979.
3. Cerkveni trg, Templom tér ki obsega parc. št. 3974, 3975, 3977, 3962, 3963, 3961, 3966
5. člen
Na območju mesta Lendava-Lendva se preimenujejo naslednje ulice:
1. Ulica pod zap. št. 6 v 3. členu tega odloka Kovačeva ulica - Kovač utca se preimenuje v: ulica, Sv. Štefana, Szent István utca. Obsega isto območje.
2. Ulica pod zap. št. 9 v 3. členu tega odloka Ozka ulica - Szűk utca, se preimenuje v: ulica Kálmána Patakyja Pataky Kálmán utca. Obsega isto območje.
3. Ulica pod zap. št. 10 v 3. členu tega odloka Partizanska ulica - Partizán utca, se preimenuje v: Glavna ulica, Fő utca. Obsega isto območje.
4. Ulica pod zap. št. 12 v 3. členu tega odloka Ribarjevo naselje – Ribar lakótelep se preimenuje v: Panonsko naselje, Pannon - lakótelep. Obsega isto območje.
5. Ulica pod zap. št. 18 v 3. členu tega odloka ulica, Moše Pijade - Moša Pijade utca se preimenuje v: ulica Pod hribom, Hegyalja utca. Obsega isto območje.
6. Ulica pod zap. št. 20 v 3. členu tega odloka Vodna ulica - Vízi utca se preimenuje v: ulica Lajcsija Pandurja Pandur lajcsi utca. Obsega isto območje.
7. Naselje pod zap. št. 23 v 3. členu tega odloka Naselje prekmurske brigade - Murántuli brigád - lakótelep se preimenuje v : Slomškovo naselje, Slomšek - lakótelep. Obsega isto območje.
III. IMENOVANJE ULIC V NASELJIH NA OBMOČJU OBČINE LENDAVA
6. člen
Za območje naselja Dolga vas – Hosszúfalu se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob zvezni cesti št. 9 I. reda, parc. št. 5468/1. Od parc. št. 3711/2 na J in parc. št. 664/6 na S.
2. Vaška ulica, Falusi utca, ki obsega območje ob občinski poti parc. št. 546. Poteka Z od Zvezne ceste št. 9, odcep pri parc. št. 5457 do parc. št. 2589.
3. Opekarniška cesta, Téglagyári út, ki obsega območje V od zvezne ceste št. 9, odcep pri parc. št. 3144 in poteka do parc. št. 3154.
4. Romska ulica, Roma utca, ki obsega območje V od zvezne ceste parc. št. 5468/2, odcep pri parc. št. 1686/3 do parc. št. 1587.
5. Tesna ulica, Szoros utca, ki obsega območje SV od občinske poti parc. št. 5464, območje poteka ob občinski poti parc. št. 1868 odcep pri parc. št. 1865 do okrajne ceste M.S. – Lendava parc. št. 5462/3
6. Ozka ulica, Szűk utca, ki obsega območje SV od občinske poti parc. št. 5464. Območje poteka ob občinski poti parc. št. 2498, odcep pri parc. št. 2499 do okrajne ceste M.S. – Lendava, parc. št. 5462/3.
7. Hetéš, Hetési utca, ki obsega območje Z od zvezne ceste št. 9, parc. št. 5468/1, odcep pri parc. št. 1826 do parc. št. 2440.
7. člen
Za območje naselja Genterovci - Göntérháza se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Faluvég, Faluvégi utca, ki zajema območje ob občinski poti s parc. št. 1677 in sicer od parc. št. 469/2 na jugu do parc. št. 505 (pot) na S.
2. Piroškép, Pirosképi utca, ki zajema območje ob občinski poti s parc. št. 1677 od parc. št. 800 na V do parc. št. 828 na Z.
3. Zvoniška ulica, Harang utca, ki obsega območje ob občinski poti s parc. št. 1677 in sicer od parc. št. 469/1 na Z do parc. št. 385 na V.
4. Šárošrét, Sárosréti utca, ki obsega območje V od ulice pod zap. št. 3 tega člena odloka. Začetek pri parc. št. 378 in nato proti V do parc. št. 1077.
5. Šolska ulica, Iskola utca, ki obsega območje ob občinski poti s parc. št. 1677 S od ulice pod zap. št. 7 tega člena odloka, začetek pri parc. št. 1024 na J in do parc. št. 1042 na S.
6. Mala cesta, Kis út, ki obsega območje J od ulice pod zap. št. 3 tega člena odloka, med ulico pod zap. št. 2 in ulico pod zap. št. 5 tega odloka, od parc. št. 831 na Z do parc. št. 851 na V.
7. Mejna ulica, Határ utca, ki obsega območje ob občinski poti s parc. št. 1681 V od ulice pod zap. št. 5 tega člena odloka, od parc. št. 1032 na Z do parc. št. 1183 na V.
8. Pri Čardi, Csárda Köz, ki obsega območje ob republiški cesti Lendava – Dobrovnik in območje ob cesti Genterovci – Radmožanci. Začetek pri parc. št. 1251 na JV in do parc. št. 953 na Z.
8. člen
Za območje naselja Kamovci - Kámaháza se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje celotnega naselja.
9. člen
Za območje naselja Dolnji Lakoš - Alsólakos se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Poljska ulica, Mezei utca, ki obsega območje ob občinski poti s parc. št. 4330 J od republiške ceste M 10-I. Začetek ulice pri parc. št. 634, nato proti J do parc. št. 877.
2. Gasilska ulica, Tűzoltó utca, ki obsega območje ob občinski poti s parc. št. 4318 S od republiške ceste M 10-I. Začetek pri parc. št. 502/2 na J, nato proti S do parc. št. 447.
3. Kapeliška ulica, Kápolna utca, ki obsega območje ob občinski poti (parc. št. 1544) S od republiške ceste M 10-I. Začetek ulice pri parc. št. 1574 na J in nato proti S do parc. št. 4319.
4. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob republiški cesti M 10-I in sicer od parc. št. 1581/4 na Z do parc. št. 621 na V.
10. člen
Za območje naselja Gornji Lakoš - Felsőlakos se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Vrtna ulica, Kert utca, ki obsega območje naslednjih parc. št. 1812, 1813, 1814/1, 1814/2, 1816, 1817, 1819/1, 1820 in 1822.
2. Zagova ulica, Zag utca, ki obsega območje J od republiške ceste M 10-I in sicer od parc. št. 1762/2 in 1767 na S do parc. št. 1774 na J.
3. Cvetna ulica, Virág utca, ki obsega območje ob občinskih poteh (parc. št. 4322, 2567 in 2121) J od republiške ceste M 10-I. Na S začetek pri parc. št. 2167, nato proti JZ do parc. št. 2066.
4. Gozdna ulica, Erdei utca, ki obsega območje ob občinskih poteh s parc. št. 4321 in 2287/1 S od republiške ceste M 10-I. Na J pričetek ob republiški cesti M 10-I pri parc. št. 2513/1, na S pa do parc. št. 2368 in 2313.
5. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob republiški cesti M 10-I od parc. št. 2495/2 na Z do parc. št. 1828 na V.
11. člen
Za območje naselja Dolgovaške gorice – Hosszúfaluhegy se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Bükeš, Bükk - Hegy, ki obsega območje od Vinske ulice na jugu (odcep pri parc. št. 4789) proti severu do parc. št. 1040.
2. Graba, Völgy, ki zajema območje jugovzhodno od naselja Dolac (odcep pri parc. št. 3459) do parc. št. 4042 z odcepom pri parc. št. 3548 proti severovzhodu do parc. št. 3483 in proti jugovzhodu do parc. št. 4112.
3. Dolac, Dolac, ki obsega območje severovzhodno od ulic Új - hegy (odcep pri parc. št. 3215) vključno z delom Romskega naselja na severu do meje med Krajevno skupnostjo Dolga vas in Krajevno skupnostjo Gorice pri Lendavi.
4. Senjégető, Szenyégető, ki obsega območje od Vinske ulice (odcep pri parc. št. 4821) proti severu do parc. št. 1040 z odcepom pri parc. št. 4928/2 proti severozahodu do parc. št. 1198/1.
5. Hidegkút, Hidegkút, ki obsega območje od Vinske ulice (odcep pri parc. št. 5043/3) proti severu s priključkom na ulico Senjégető pri parc. št. 4208/2, vključno z odcepoma proti zahodu pri parc. št. 5188 in parc. št. 5193, ki se združita na mestu, kjer se konča ulica Új - hegy.
6. Új - Hegy, Új - Hegy, ki zajema območje od Vinske ulice (odcep pri parc. št. 3752) proti severozahodu, s slepim odcepom pri parc. št. 3613 proti zahodu do parc. št. 3632, do meje med Krajevno skupnostjo Dolga vas in Krajevno skupnostjo Gorice pri Lendavi.
7. Vinska ulica, Bor utca, ki obsega območje od priključka ulice Új - hegy (pri parc. št. 5080) proti vzhodu z odcepom pri parc. št. 5043/3 proti severovzhodu do priključka na ulico Senjégető pri parc. št. 5032 in nato dalje proti vzhodu do priključka na ulico Bükeš pri parc. št. 4789.
12. člen
Za območje naselja Lendavske gorice – Lendvahegy se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Ulica, Mihálya Hadika, Hadik Mihály utca, ki obsega območje južno od Vinske ulice (odcep pri parc. št. 4657/2) do parc. št. 6214.
2. Gajska ulica, Liget utca, ki obsega območje od parc. št. 6493/1 proti jugovzhodu do parc. št. 6600 in nato proti severovzhodu do meje med k.o. Lendava in k.o. Čentiba.
3. Pod vinogradi, Hegyalja, ki zajema območje južno od naselja Újtamáš. Začetek pri parc. št. 6083/1 in nato proti vzhodu do parc. št. 6012.
4. Pod gradom, Váralja, ki obsega območje od meje med Krajevno skupnostjo Lendava in Krajevno skupnostjo Gorice pri Lendavi proti severovzhodu do parc. št. 3805/1 s slepimi odcepi proti zahodu, severu in jugovzhodu.
5. Újtamáš, Újtamás, ki zajema območje južno od Vinske ulice, vzhodno od Ulice Mihálya Hadika, severno od ulice Pod vinogradi in zahodno območje od naselja Benec. Grafični prikaz območja je razviden iz topografskega načrta 1:5000.
6. Benec, Bömhéc, ki obsega območje vzhodno od naselja Újtamáš ter južno in zahodno območje od Vinske ulice. Grafični prikaz območja je razviden iz topografskega načrta 1:5000.
7. Gregorčičeva ulica, Gregorčič utca, ki zajema območje od meje med Krajevno skupnostjo Lendava in Krajevno skupnostjo, Gorice pri Lendavi na severu in nato proti jugovzhodu do priključka na ulico Új - hegy.
8. Új - hegy, Új - hegy, ki zajema območje severno od ulice Pod gradom. Na severu se območje začne pri meji med, k.o., Lendava in k.o., Dolga vas in poteka nato jugovzhodno do priključka na Vinsko ulico pri parc. št. 3824/1.
9. Vinska ulica, Bor utca, ki obsega območje od meje med Krajevno skupnostjo Gorice pri Lendavi, proti jugovzhodu do priključka Ulice Mihálya Hadika pri parc. št. 4657/2, nato proti severu do priključka ulice Új - hegy pri parc. št. 3752 in potem proti vzhodu do parc. št. 3347, kjer zavije proti jugu do meje med k.o. Lendava in k.o. Čentiba z vmesnima odcepoma proti jugu pri parc. št. 3684 in 3448.
13. člen
Za območje naselja Pince Marof – Pince major se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje od hišne št. 1 do 31.
2. Gozdna ulica, Erdei utca, ki obsega območje od hišne št. 32 do 50.
14. člen
Za območje naselja Benica se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Ulica, 22. junija, ki obsega območje od hišne št. 1 do 14.
2. Ledavska ulica, ki obsega območje od hišne št. 14 do 28.
15. člen
Za območje naselja Dolina - Völgyifalu se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Lendavska cesta, Lendvai út, ki obsega območje ob republiški cesti Lendava – Pince (parc. št. 3115) od parc. št. 1111 SZ in do parc. št. 2146 JV.
2. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje od republiške ceste Lendava – Pince (parc. št. 3115), odcep pri parc. št. 1309 V do parc. št. 1583 na S.
3. Avég, Avég, ki obsega območje od republiške ceste Lendava – Pince (parc. št. 3115), odcep pri parc. št. 1872 SV po poti parc. št. 3116, do poti parc. št. 3128 in od te poti J po poti parc. št. 2147 do priključka nazaj na rep. cesto.
4. Tamáškút, Tamáskút, ki obsega območje ob občinskih poteh parc. št. 1347, 3119, 3120, odcep pri parc. št. 1348 J, do poti parc. št. 3144 S, ter V od poti parc. št. 3119, odcep pri parc. št. 1451 do parc. št. 1438.
5. Orešje, Diás - Völgy, ki obsega območje od parc. št. 1541 J in do parc. št. 844 S.
6. Gara, Gara, ki obsega območje V od poti parc. št. 3116 območje ob občinskih poteh parc. št. 3122, 3123 in 621. Na J od parc. št. 1583 do parc. št. 730 na S, V od poti parc. št. 3122, od parc. št. 702 do parc. št. 7 na SV in od odcepa poti parc. št. 3123 pri parc. št. 691 do parc. št. 625 na V.
7. Gyepűhegy, Gyepü - hegy, ki obsega območje V od poti parc. št. 2147 pri parc. št. 1940 do parc. št. 1996 proti S do parc. št. 1673 ter odcep poti parc. št. 1979 do parc. št. 1951.
8. Sovja ulica, Bagu utca, ki obsega območje V od poti parc. št. 3116 pri parc. št. 1779 do parc. št. 1716 na V.
9. Pot v Čeri, Cseri út, ki obsega območje ob občinskih potek parc. št. 1512 in parc. št. 1321. Z od poti parc. št. 3116 pri parc. št. 1515/3 pa do parc. št. 1530/1 in Z od odcepa poti parc. št. 1512 pri parc. št. 1782, do poti parc. št. 3120 pri parc. št. 1438.
16. člen
Za območje naselja Pince - Pince se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Lendavska cesta, Lendvai út, ki obsega območje ob cesti parc. št. 1919/1 in cesto parc. št. 1919/2. Na SZ od parc. št. 1910 do parc. št. 1183 na JV.
2. Gornja ulica, Fölső utca, ki obsega območje S od ceste parc. št. 1919/1, odcep pri parc. št. 1202 do parc. št. 814.
3. Zvoniška ulica, Harang utca, ki obsega območje S od ceste parc. št. 1919/1, odcep pri parc. št. 1253 do parc. št. 1594 ter območje ob občinski poti parc. št. 148 do parc. št. 1557. Zajema tudi območje ob občinski poti parc. št. 1312. Od parc. št. 1307 do parc. št. 1548, ter odcep od parc. št. 1537 do poti parc. št. 1509.
4. Pred bregom, Előhegyi út, ki obsega območje SZ od poti parc. št. 1265, odcep pri parc. št. 1637 na JV od parc. št. 168 na S, ter Z od poti parc. št. 148, odcep pri parc. št. 1806 do parc. št. 1833 in odcep pri parc. št. 104 do parc. št. 146/4.
5. Mali breg, Kis - hegy, ki obsega območje od parc. št. 1267 na J do parc. št. 222 na SZ. Območje ob občinski parc. št. 426, od parc. št. 427 na Z do parc. št. 468 na V ter odcep pri parc. št. 517/1 do parc. št. 495/1.
6. Šikori, Sikori, ki obsega območje ob občinski poti parc. št. 516, od parc. št. 661 do parc. št. 478.
7. Smrečna ulica, Fenyves utca, ki obsega območje ob občinski poti parc. št. 1166. Na SZ od parc. št. 1215 do parc. št. 1165/2 na JV.
8. Obmejna ulica, Határmenti utca, ki obsega območje od parc. št. 803 na SZ do parc. št. 1011 JV ter odcep pri parc. št. 797 na JV delu te parcele, pa do parc. št. 878.
9. Andovec, Anda, ki obsega območje J od občinske poti parc. št. 796, odcep pri parc. št. 929 do parc. št. 1029.
10. Stari breg, Öreg - hegy, ki obsega območje SZ od poti parc. št. 148, odcep pri parc. št. 1283 na JV ter do parc. št. 1423 na SZ.
17. člen
Za območje naselja Petišovci - Petesháza se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Lendavska ulica, Lendvai út, ki obsega območje glavne ceste od kopališča Terme proti jugu do katastrske meje z k.o. Lendava.
2. Potočna ulica, Patak utca, ki obsega območje od krajevne ceste parc. št. 4175 proti jugozapadu do parc. št. 4200 s tem, da se pri parc. št. 2089 odcepi proti vzhodu do Lendavske ceste.
3. Nova ulica, Új utca, ki obsega območje od Potočne ulice pri parc. št. 2158 proti vzhodu do priključka na Lendavsko cesto.
4. Kotna ulica, Sarok utca, ki obsega območje od Potočne ulice pri parc. št. 2166/2 proti jugovzhodu do priključka na Lendavsko cesto.
5. Poljska ulica, Mező utca, ki obsega območje od Petišovske ulice pri parc. št. 2243 proti jugu do parc. št. 2263/2, od koder poteka proti severu do priključka na Petišovsko ulico.
6. Spodnja ulica, Alsó utca, ki obsega območje od Lendavske ceste pri parc. št. 2045 jugovzhodno do priključka na Petišovsko ulico.
7. Cvetna ulica, Virág utca, ki obsega območje od Lendavske ceste pri parc. št. 1950 proti vzhodu do priključka na Rudarsko ulico.
8. Rudarska ulica, Bányász utca, ki obsega območje od križišča z Lendavsko cesto pri parc. št. 1574 proti vzhodu do delavnic INA-Nafta od koder poteka proti jugu in vzhodu rekreacijskega centra parc. št. 519.
9. Petišovska ulica, Petesházi utca, ki obsega območje od Lendavske ceste pri parc. št. 2061 proti vzhodu do mosta na Kopici parc. št. 1443, nato pa proti jugovzhodu do parc. št. 2315 do priključka na Ulico 22. junija.
10. Vrtna ulica, Kert utca, ki obsega območje od Petišovske ulice pri parc. št. 1414 proti severu do krajevne ceste (parc. št. 1450).
11. Tiha ulica, Csendes utca, ki obsega območje od Rudarske ulice parc. št. 1453 proti severu do krajevne ceste (parc. št. 4165).
12. Ulica, 22. junija, Június 22. utca, ki obsega območje od katastrske meje k.o. Lendava pri parc. št. 2560 proti vzhodu do priključka na Petišovsko ulico.
18. člen
Za območje naselja Čentiba - Csente se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Lendavska cesta, Lendvai út, ki obsega območje ob cesti Lendava – Pince (od parc. št. 1247 na zahodu do parc. št. 3109 na vzhodu.
2. Bukovje, Bükk, ki obsega območje ob treh občinskih poteh (parc. št. 1483, 2499 in 2521), ki se nahajajo severno od ceste Lendava – Pince.
3. Madžardiák, Magyardiák, ki obsega območje ob občinski poti (parc. št. 4638) in sicer od križišča te poti s cesto Lendava – Pince na jugu (pri parc. št. 2545) do sečišča z Glavno ulico na severu in območje ob občinskih poteh s parc. št. 2580 in 4651.
4. Zatak, Zatak, ki obsega območje ob cesti Čentiba – Petišovci (parc. št. 4636) in sicer od križišča s cesto Lendava – Pince na severu do parc. št. 4463 na jugu.
5. Sűč, Szűcs, ki obsega območje severno od Lendavske ceste (odcep pri parc. št. 2669) ob občinskih poteh s parc. št. 2705, 2673 in 2768.
6. Mali breg, Kis - hegy, ki obsega območje ob občinskih poteh (parc. št. 4650, 2935 in 4669) vzhodno od ulice Sűč in sicer od parc. št. 2929/1 na zahodu do parc. št. 3049 na skrajnem vzhodu.
7. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob osrednji ulici v naselju Čentiba in sicer od parc. št. 1188 (priključek na Glavno ulico) do parc. št. 1896 na vzhodu.
8. Banov breg, Bán - hegy, ki obsega območje vzhodno od Glavne ulice ob občinskih poteh s parc. št. 4637 in 2107. Pričetek pri parc. št. 2265 na zahodu in nato do parc. št. 49 na severovzhodu in parc. št. 2094 na jugovzhodu.
9. Zoknjak, Zoknyak, ki obsega območje ob občinskih poteh s parc. št. 4649 in 1944 in sicer od parc. št. 1920 (priključek na ulico Banov breg) do parc. št. 79 na vzhodu.
10. Kašnat breg, Kása - hegy, ki obsega območje ob občinskih poteh (parc. št. 4647 in 4648) od parc. št. 1896 (priključek na Glavno ulico) do parc. št. 239 na skrajnem severovzhodu.
11. Čentibske gorice, Csente - hegy, ki obsega območje ob občinskih poteh s parc. št. 4646 in 1797 severno od Glavne ulice s pričetkom pri parc. št. 1891 (priključek na Glavno ulico) do parc. št. 361 na severovzhodu in parc. št. 1773 na zahodu.
12. Ulica Sv. Urbana, Szent Orbán utca, ki obsega območje ob občinskih poteh s parc. št. 4642 in 4644 in sicer od osnovne šole na jugu do strelišča na severu.
13. Ogradi, Telek szer, ki obsega območje ob občinski poti s parc. št. 4645 in sicer od parc. št. 944 na zahodu do parc. št. 910 na vzhodu.
14. Fodorjeva vrsta, Fodor - rend, ki obsega območje severno od Glavne ulice (odcep pri parc. št. 1570) in sicer območje ob občinskih poteh s parc. št. 4640, 1648, 782 in 4642.
15. Mala dolina, Kis - völgy, ki obsega območje severno od križišča občinskih poti s parc. št. 4641 in 4642. Začetek ulice pri parc. št. 569/1 na jugu in nato do parc. št. 457 na severu.
16. Notranja ulica, Belső utca, ki obsega območje ob občinski poti (parc. št. 4639) od Lendavske ceste (odcep pri parc. št. 1247) do priključka na Glavno ulico pri parc. št. 1192/1 na vzhodu.
17. Globoka dolina, Mély - völgy, ki obsega območje ob občinskih poteh (parc. št. 4643, 982, 1047 in 1038) in sicer od začetka pri pokopališču na jugu do parc. št. 15 na skrajnem severu.
18. Latoš, Latos - völgy, ki obsega območje ob občinskih poteh (parc. št. 3102 in 3050) in delno ob katastrski meji s k.o. Dolina od Lendavske ceste na jugu do parc. št. 2962 na skrajnem severu.
19. člen
Za območje naselja Hotiza se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Petrova ulica, ki obsega območje ob republiški cesti M 10-I in sicer od parc. št. 2030 na V do parc. št. 1424 na Z.
2. Strnčka ulica, ki obsega območje ob občinski cesti s parc. št. 2061. Začetek je pri parc. št. 2060 in nato proti V do parc. št. 2007/2.
3. Šolska ulica, ki obsega območje ob občinski cesti (parc. št. 2818) in sicer od parc. št. 2049/1 na S (poleg vaške cerkve) do parc. št. 2082 na J.
4. Pelinska ulica, ki obsega območje občinskih poti s parc. št. 2818 in 2151. Začetek ulice je pri parc. št. 2083 in nato proti SV do parc. št. 3130.
5. Kamenska ulica, ki obsega območje dveh občinskih poti (parc. št. 2218 in 2264). Začetek ulice pri prac. št. 2225 in nato proti JV do parc. št. 2200.
6. Srednja ulica, ki obsega območje dveh občinskih poti (parc. št. 2819 in 1339). Na S od parc. št. 1322 in 1394, nato proti JV do parc. št. 2197.
7. Ložič ki obsega območje zaselka Ložič ob občinski cesti s parc. št. 2814 in sicer od parc. št. 1087 in 740/4 na J do parc. št. 845 in 811/1 na SZ.
8. Grede, ki obsega območje zaselka Grede ob republiški cesti M 10-I in sicer od parc. št. 225 na V do parc. št. 2804 na Z.
20. člen
Za območje naselja Kapca - Kapca se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Gornja ulica, Felső utca, ki obsega območje od republiške ceste M 10-I parc. št. 3289/1, odcep pri parc. št. 2380 na S, do parc. št. 2149 (pot).
2. Slepa ulica, Zsákutca, ki obsega območje od republiške ceste M 10-I parc. št. 3289/1, odcep pri parc. št. 2379/1 S do parc. št. 2373.
3. Vodna ulica, Vízi utca, ki obsega območje od republiške ceste M 10-I parc. št. 3289/1, odcep pri parc. št. 2597/1 J do parc. št. 2595/1.
4. Ribiška ulica, Halász utca, ki obsega območje od republiške ceste M 10-I parc. št. 3289/1, odcep pri parc. št. 2575 JV do parc. št. 3298 (pot).
5. Zvoniška ulica, Harang utca, ki obsega območje od republiške ceste M 10-I parc. št. 3289/1, odcep pri parc. št. 2557 JZ do parc. št. 3297 (cesta Kapca – Kot).
6. Šolska ulica, Iskola utca ki obsega območje od republiške ceste M 10-I parc. št. 3289/1, odcep pri parc. št. 2444 S do parc. št. 3290 (cesta Beltinci–Kapca).
7. Polanska ulica, Palinai utca, ki obsega območje od republiške ceste M 10-I parc. št. 3289/1, odcep pri parc. št. 1416 SZ do parc. št. 1987.
8. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob republiški cesti M 10-I. M.S. – cesta – Lendava od parc. št. 2305 Z in do parc. št. 1323V.
9. Kratka ulica, Rövid utca, ki obsega območje Z od poti parc. št. 3292, odcep pri parc. št. 1682 do 1714.
10. Lečekova ulica, Lecsek utca, ki obsega območje V od poti parc. št. 3292, odcep pri parc. št. 1357/5 do parc. št. 1278.
11. Spodnja ulica, Alsó utca, ki obsega območje S od poti parc. št. 3290, odcep pri parc. št. 1643 do parc. št. 3294 (pot).
21. člen
Za območje naselja Mostje – Hidvég se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje celotnega naselja.
22. člen
Za območje naselja Banuta - Bánuta se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Banffyjeva ulica, Bánffy utca, ki obsega območje celotnega naselja.
23. člen
Za območje naselja Kot - Kót se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Mlinska ulica, Malom utca, ki obsega območje od parc. št. 392 na J in do parc. št. 191 na S.
2. Meka, Meka, ki obsega območje Z od občinske poti parc. št. 584, odcep pri parc. št. 392 do parc. št. 413.
3. Trg sv. Antona, Szent Antal tér, ki obsega območje parc. št. 389, 383, 422/5, 422/1, 422/3, 421, 419, 420, 418, 417, 414, 416, 256, 262, 263, 269, 270.
4. Ribiška ulica, Halász utca, ki obsega območje od parc. št. 423 na S do parc. št. 430 na J.
24. člen
Za območje naselja Gaberje - Gyertyános se določijo za posamezne ulice naslednja imena:
1. Glavna ulica, Fő utca, ki obsega območje ob republiški cesti M 10-I in sicer od parc. št. 1226 na Z do parc. št. 667 na V.
2. Kolonija, Kolónia, ki obsega območje ob občinski cesti (parc. št. 2472) in sicer od dosedanje hišne številke 131 (parc. št. 750) na S do parc. št. 2212 na J.
3. Marof, Major, ki obsega območje ob občinski cesti (parc. št. 2473) V od spodnje ulice. Začetek ulice je pri parc. št. 804/3 in nato do parc. št. 708.
4. Ozka ulica, Szűk utca, ki obsega območje ob občinskih poteh (parc. št. 2145 in 2473) V od ulice Kolonija in sicer od parc. št. 2142 (priključek na ulico Kolonija) do parc. št. 2212 na JV in parc. št. 773 na SV.
5. Kratka ulica, Rövid utca, ki obsega območje ob občinski poti (parc. št. 927) Z od Spodnje ulice in sicer od parc. št. 970/2 do parc. št. 923.
6. Pokopališka ulica, Temető utca ki obsega območje ob občinski cesti (parc. št. 2467/2) pri vaškem pokopališču in sicer od parc. št. 1232 ob republiški cesti M 10-I do parc. št. 1241.
7. Gornja ulica, Felső utca ki obsega območje ob občinski cesti s parc. št. 2477 in sicer od parc. št. 1324 (priključek na Glavno ulico) do parc. št. 750 (priključek na ulico Kolonija).
8. Spodnja ulica, Alsó utca, ki obsega območje ob občinski cesti s parc. št. 2472, ki povezuje Glavno ulico in ulico Kolonija. (Od parc. št. 1103 na S do parc. št. 750 na J).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Grafični prikaz ulic in hiš oziroma naselja je izdelan na topografskem načrtu (1:5000), ki je sestavni del tega odloka.
26. člen
S sprejetjem tega odloka neha veljati odlok o imenovanju ulic v delu centralne cone v mestu Lendava (Uradne objave št. 22/84) in odlok o imenovanju ulic za območje naselja Petišovci (Uradne objave št. 24/83).
27. člen
Preimenovanje ulic in na novo imenovanje trga v mestu Lendava in imenovanje ulic v tem odloku navedenih naseljih se izvede v skladu z zakoni, statutom Občine Lendava in tem odlokom v roku enega leta po tem, ko začne ta odlok veljati.
Sredstva zagotovi Občina Lendava.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-02/00
Lendava, dne 14. februarja 2000.
Župan-Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.