Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4134. Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, enota Borovnica, stran 13233.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na 1. izredni seji dne 14. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, enota Borovnica
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, enota v Borovnici, ki ga je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje, izdelavo tehnične dokumentacije objektov ter inženiring, januarja 1988, pod št. 11/88, katerega je sprejela Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 19. 5. 1988.
2. člen
Spremeni se naziv odloka tako, da glasi:
“Odlok o ureditvenem načrtu Vrtca Borovnica in Glasbene šole Vrhnika, enota Borovnica.”
3. člen
V 4. členu se alinea C) III. faza ureditve – izraba podstrešja spremeni tako, da glasi:
– dve igralnici s pripadajočimi pomožnimi prostori za potrebe vrtca,
– dve učilnici s pripadajočimi pomožnimi prostori za potrebe male šole,
– tri kabinete in učilnica s pripadajočimi pomožnimi prostori za potrebe glasbene šole,
– dvorana za interne nastope za potrebe glasbene šole in drugih uporabnikov,
– zbornica za vzgojitelje in učitelje.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-1/2-80/99
Borovnica, dne 14. oktobra 1999.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost