Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1999 z dne 14. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1999 z dne 14. 10. 1999

Kazalo

3970. Sprememba in dopolnitev statuta Občine Komenda, stran 12882.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Komenda na 8. redni seji dne 23. 9. 1999 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V S T A T U T A
Občine Komenda
1. člen
V statutu Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99) se spremeni 113. člen tako, da glasi:
Statut, poslovnik in odloki Občine Komenda morajo biti objavljeni v Glasilu Občine Komenda in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
Občina Komenda vodi arhiv objavljenih predpisov.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-8/99
Komenda, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

AAA Zlata odličnost