Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999

Kazalo

2525. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), stran 6739.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 6. člena pravil Gospodarske zbornice Slovenije – Združenja za trgovino, je Upravni odbor Združenja za trgovino na seji z dne 29. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane za to dejavnost po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:
G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
50 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi;
50.1 – trgovina z motornimi vozili;
50.3 – trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50.4 – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50.5 – trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili;
51.1 – posredništvo;
51.2 – trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
51.3 – trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki;
51.4 – trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
51.5 – trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
51.6 – trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom;
51.7 – druga trgovina na debelo;
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe;
52.1 – trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
52.2 – trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
52.3 – trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52.4 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52.5 – trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52.6 – trgovina na drobno zunaj prodajaln.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol, cement, semena ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču,
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Trgovci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v trgovini na debelo in v trgovini na drobno šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:
Maksimalna stopnja
-----------------------------------------------------------------
  TRGOVINA NA DEBELO                    v %
-----------------------------------------------------------------
A) Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo:
-----------------------------------------------------------------
1. obstojne vrste sadja in zelenjave: jabolka, krompir,
  nedozorele zimske hruške, kutina, pesa, korenje,
  zelena, koleraba, čebula, pomaranče, limone, grenivke
  ipd.                           4,00
-----------------------------------------------------------------
2. občutljive in pokvarljive vrste sadja in zelenjave:
  marelice, breskve, kaki, slive, letne in jesenske
  hruške, grozdje, lubenice, melone, vse vrste
  zelenjave (razen korenovk in gomoljčnic) ipd.      6,00
-----------------------------------------------------------------
3. hitro pokvarljive vrste: vse vrste jagodičevja,
  smokve, češnje ipd.                   8,00
-----------------------------------------------------------------
B) Trgovina na debelo z živili:
-----------------------------------------------------------------
1. mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter izdelki
  rastlinskega izvora (sojin sir, sojini namazi...), ki
  imajo podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki
  (razen konzerviranih izdelkov)              2,00
-----------------------------------------------------------------
2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza...) in izdelki iz
  žitaric                         0,50
-----------------------------------------------------------------
3. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni)  5,00
-----------------------------------------------------------------
4. živilski izdelki v stekleni embalaži           0,50
-----------------------------------------------------------------
5. ostali živilski izdelki (tudi v konzervah)        0,30
-----------------------------------------------------------------
C) Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
-----------------------------------------------------------------
-  drugi izdelki široke porabe               0,30
-----------------------------------------------------------------
D) Embalaža
-----------------------------------------------------------------
-  steklena                         1,00
-----------------------------------------------------------------
-  ostala                          0,50
-----------------------------------------------------------------
E) Trgovina na debelo z gradbenimi, tehničnimi,
  kemičnimi, keramičnimi izdelki, kurivom, nafto in
  plinom:
-----------------------------------------------------------------
1. gradbeni, sanitarni, instalacijski material:
-----------------------------------------------------------------
-  lomljivi izdelki (opeka, strešniki, keramični,
  gradbeni material, ploščice in druga gradbena
  sanitarna keramika, betonski izdelki, steklo,
  siporex),                        2,50
-----------------------------------------------------------------
-  proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, lepila, malta,
  perlit),                         1,00
-----------------------------------------------------------------
-  ostali gradbeni izdelki (železo, izolacijski material
  za hidro-termo in zvočno izolacijo, les)         1,00
-----------------------------------------------------------------
2. barve, laki, lepila, kemični izdelki, plastika in
  plastični izdelki, keramični, stekleni in porcelanasti
  izdelki za gospodinjstvo                 1,00
-----------------------------------------------------------------
3. ostali tehnični izdelki (guma...)            1,00
-----------------------------------------------------------------
4. kurivo:
-----------------------------------------------------------------
-  rjavi premog in briketi                 3,00
-----------------------------------------------------------------
-  lignit                          4,00
-----------------------------------------------------------------
-  drva                           0,50
-----------------------------------------------------------------
5. nafta in naftni derivati                 1,00
-----------------------------------------------------------------
6. utekočinjen naftni plin                 4,00
-----------------------------------------------------------------
7. naravni (zemeljski) plin                 1,00
-----------------------------------------------------------------
8. tehnični plini                      6,00
-----------------------------------------------------------------
F) Trgovina na debelo s cvetjem in semeni:
-----------------------------------------------------------------
-  rezano cvetje, zelenje                 15,00
-----------------------------------------------------------------
-  lončnice, sadike ipd.                  10,00
-----------------------------------------------------------------
-  suho cvetje                       3,00
-----------------------------------------------------------------
-  semena, krmila, žita                   1,00
-----------------------------------------------------------------
G) Trgovina na debelo s tekstilom (tkanine, konfekcija,
  perilo)                         1,00
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-  TRGOVINA NA DROBNO
-----------------------------------------------------------------
A) Trgovina na drobno z živilskimi izdelki:
-----------------------------------------------------------------
1. sadje in zelenjava - dnevna dostava           4,00
-----------------------------------------------------------------
-  sadje in zelenjava - brez dnevne dostave         6,00
-----------------------------------------------------------------
2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza...)          0,50
-----------------------------------------------------------------
-  izdelki iz žitaric (moka, kruh, pecivo, slaščice...)   1,00
-----------------------------------------------------------------
3. meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter
  izdelki rastlinskega izvora (sojin sir, sojini
  namazi...), ki imajo podobne lastnosti kot mesni in
  mlečni izdelki                      2,00
-----------------------------------------------------------------
4. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni)
  razen embaliranih                    3,00
-----------------------------------------------------------------
5. ostali embalirani živilski izdelki            0,50
-----------------------------------------------------------------
B) Trgovina na drobno z drugimi izdelki široke porabe
-----------------------------------------------------------------
-  drugi izdelki široke porabe               1,00
-----------------------------------------------------------------
C) Trgovina na drobno z gradbenimi, tehničnimi,
  kemičnimi, keramičnimi izdelki, kurivom, nafto in
  plinom:
-----------------------------------------------------------------
1. gradbeni, sanitarni, instalacijski material
-----------------------------------------------------------------
-  lomljivi izdelki (opeka, strešniki, keramični,
  gradbeni material, ploščice in druga gradbena
  sanitarna keramika, betonski izdelki, steklo, siporex
  ipd.)                          2,50
-----------------------------------------------------------------
-  proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, lepila, malta,
  perlit ipd.)                       1,00
-----------------------------------------------------------------
-  ostali gradbeni izdelki (železo, izolacijski material
  za hidro-termo in zvočno izolacijo, les ipd.)      1,00
-----------------------------------------------------------------
2. barve, laki, lepila, kemični izdelki, plastika in
  plastični izdelki, keramični, steklenimi in
  porcelanski izdelki za gospodinjstvo           1,00
-----------------------------------------------------------------
3. ostali tehnični izdelki                 1,00
-----------------------------------------------------------------
4. kurivo
-----------------------------------------------------------------
-  rjavi premog in briketi                 3,00
-----------------------------------------------------------------
-  lignit                          4,00
-----------------------------------------------------------------
-  drva                           0,50
-----------------------------------------------------------------
5. nafta in naftni derivati                 2,00
-----------------------------------------------------------------
6. utekočinjen naftni plin                 2,00
-----------------------------------------------------------------
7. naravni (zemeljski) plin                 2,00
-----------------------------------------------------------------
8. tehnični plin                      2,00
-----------------------------------------------------------------
D) Embalaža
-----------------------------------------------------------------
-  steklena                         1,00
-----------------------------------------------------------------
-  ostala                          0,50
-----------------------------------------------------------------
E) Trgovina na drobno s cvetjem in semeni
-----------------------------------------------------------------
-  rezano cvetje, zelenje                 15,00
-----------------------------------------------------------------
-  lončnice, sadike                    10,00
-----------------------------------------------------------------
-  suho cvetje                       3,00
-----------------------------------------------------------------
-  semena, krmila, žita                   1,00
-----------------------------------------------------------------
F) Trgovina na drobno s tekstilom (tkanine, konfekcija,
  perilo)                         1,00
-----------------------------------------------------------------
G) Diskontne in cash & carry prodajalne (v diskontnih in
  cash & carry prodajalnah se uporabljajo stopnje, ki so
  določene za prodajo v trgovini na debelo).
-----------------------------------------------------------------
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga, ki ga je sprejel Upravni odbor Združenja za trgovino na seji z dne 4. 4. 1996.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999 dalje.
mag. Jože Kovač l. r.
Predsednik
Združenja za trgovino

AAA Zlata odličnost