Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2077. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta industrijsko-obrtne cone Prihova-Nazarje (št. proj. 178/99, april 1999), stran 4989.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 7. in 16. člena statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/99), je Občinski svet občine Nazarje na 5. seji dne 20. 5. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta industrijsko-obrtne cone Prihova–Nazarje (št. proj. 178/99, april 1999)
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta industrij. – obrtne cone Prihova–Nazarje (št. proj. 178/99, april 1999).
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev iz 1. člena tega sklepa bo javno razgrnjen in na vpogled v prostorih Občine Nazarje, Savinjska c. 4, v času od 7. 6. 1999 do 7. 7. 1999 v vseh delovnih dneh in rednem času dela občinske uprave.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve, oziroma jih pošljejo na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/99-5
Nazarje, dne 26. maja 1999.
Župan
Občine Nazarje
Ivan Purnat l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina