Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2053. Dopolnitev poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerknica, stran 4961.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 29. in 102. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96, 62/98) je Občinski svet občine Cerknica na 3. redni seji z dne 15. 4. 1999 sprejel
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
o delu Občinskega sveta občine Cerknica
1. člen
V poslovniku o delu Občinskega sveta občine Cerknica (Notranjske Notice, št. 9-10 sept.-okt. 1996) se v 128. členu za veznikom “in” doda beseda “najmanj”, tako da pravilno glasi:
“Delovno telo ima predsednika in najmanj štiri člane, če z drugim predpisom ni določeno drugače.”
2. člen
Ta dopolnitev poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerknica začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/99-9
Cerknica, dne 15. aprila 1999.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.