Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2033. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, stran 4876.

Na podlagi prvega odstavka 52. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98 in 12/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
1. člen
V 6. členu odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 56/98 in 69/98) se datum »29. 1. 1999« nadomesti z datumom »31. 7. 1999«.
2. člen
V prilogi A odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 56/98 in 69/98) se tabela dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»
-----------------------------------------------------------------
                             Najvišja
Naziv premoženja                dovoljena količina
-----------------------------------------------------------------
Podjetja elektrogospodarstva in
premogovništva Republike Slovenije             10,0%
Slovenske železarne d.d., Ljubljana             30,0%
Telekom Slovenije d.d., Ljubljana              10,0%
Slovenske železnice Ljubljana d.d.             24,0%
Pošta Slovenije d.o.o., Maribor               24,0%
Splošna plovba, Portorož                  80,0%
Nafta Lendava d.o.o., Lendava               100,0%
Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana        48,0%
Delnice gospodarskih družb, nastalih
s preoblikovanjem javnih zavodov              100,0%
Podjetje za urejanje hudournikov p.o., Ljubljana      37,5%
Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik            9,0%
Novoteks Tkanina d.d., Novo mesto             100,0%
Bombažna predilnica in
tkalnica Tržič d.o.o., Tržič                100,0%
Toko - Line d.d., Domžale                 100,0%
Sora industrija pohištva d.o.o., Medvode          100,0%
SVEA, lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi        100,0%
GEA COLLEGE d.d., Ljubljana                100,0%
Gratex Laško                        100,0%
Kmetijski kombinat Ptuj d.d., Ptuj             100,0%
Tovarna dušika Ruše d.o.o., Ruše              100,0%
STG Rudar Senovo                      100,0%
M&P Trbovlje                        100,0%
Slovenijavino d.d., Ljubljana               100,0%
RTC Krvavec Kranj                     100,0%
Novoles, lesna industrija Straža              100,0%
Radeče papir, Radeče                    100,0%
LUKA Koper                         10,0%
-----------------------------------------------------------------
«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 301-03/98-8
Ljubljana, dne 20. maja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost