Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1425. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, stran 3239.

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 77. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98), na seji dne 25. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezerv.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 1998 izkazuje
a) v bilanci prihodkov in odhodkov           SIT
– prihodke                   688,436.633
– odhodke                   705,332.553
b) Račun financiranja
– zadolževanje občine              30,000.000
– odplačila posojil               9,912.328
– neto zadolževanje občine           20,087.672
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 3,191.752 SIT se prenese v sklad za finančne naložbe in osnovna sredstva.
3. člen
2. Zaključni račun sredstev rezerv:          SIT
– prihodke                    8,302.706
– odhodke                    2,575.429
– presežek prihodkov               5,727.276
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv se prenese v sredstva rezerv Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-28/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. marca 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost