Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998

Kazalo

4524. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci, stran 7503.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86) in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu z 31. členom statuta Krajevne skupnosti Ivanjkovci je Svet krajevne skupnosti Ivanjkovci na 1. redni seji dne 8. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci
1
Za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci, ki zajema naselja: Cerovec Stanka Vraza, Dobrovščak, Hujbar, Ivanjkovci, Lahonci, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Libanja, Pavlovski vrh, Runeč, Stanovno, Strezetina, Veličane, Žerovinci, Žvab.
2
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje izgradnje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejavnosti, za katerega je uveden.
Komunalna infrastruktura
--------------------------------------------
                    SIT
2000 Lahonci           9,930.748
2001 Veličane          5,184.056
2001 Pavlovski vrh        7,329.006
2002 Žerovinci          7,383.699
2002 Stanovno          6,867.989
2003 Cerovec Stanka Vraza    2,010.103
2003 Ivanjkovci         8,418.669
2004 Žvab – Runeč        4,818.087
2004 Mali Brebrovnik       6,497.732
--------------------------------------------
Gramoziranje cest: letno je predvideno 1500 m3 gramoza.
Obnova kulturnih spomenikov: predvideno je 5% ali 3,575.000 SIT.
Stroški krajevne samouprave: program zajema tekoče vzdrževanje vežice, igrišča, prostorov za potrebe delovanja KS in delno pokrivanje stroškov zaposlenih v KS.
Dvorana in društva: za opremo dvorane in delovanja društev.
Namen sredstev
-----------------------------------------------------------
                  %        SIT
-----------------------------------------------------------
1. Komunalna dejavnost       82     58,630.000
– za gramoziranje               15,000.000
2. Krajevna samouprava       8     5,720.000
3. Obnova kulturnih spomenikov   5     3,575.000
4. Dvorana in društva        5     3,575.000
-----------------------------------------------------------
5. Krajevni samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2004.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Ivanjkovci.
– 2% od neto plače oziroma nadomestila
zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače,
– 1,5% od izplačane pokojnine
– 2% od zavarovalne osnove zavezanca
zavezanci, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost
– 4% od odmerjenega davka
zavezanci, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku
– 6% letno od katastrskega dohodka
zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
– 10.000 SIT krajani, zaposleni v tujini
– 5.000 SIT zavezanci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju krajevne skupnosti, imajo hiše, vinske kleti ali druge objekte
– en delovni dan vsako leto za delo sposobne krajane.
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti in zaposleni, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v volilni imenik, živijo pa na območju Krajevne skupnosti Ivanjkovci.
Za zbiranje sredstev samoprispevka je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki odgovarja za nenamensko uporabo in izvajanje sprejetega programa.
Referendum bo v nedeljo, 10. januarja 1999, od 7. do 19. ure. Izvedla ga bo volilna komisija Krajevne skupnosti Ivanjkovci skladno z določili zakona o volitvah.
Na referendumu bodo krajani glasovali tajno in neposredno z glasovnico naslednje vsebine:
KRAJEVNA SKUPNOST
                    IVANJKOVCI
                 Za referendum, dne 10. 1. 1999
                     GLASUJEM
“ZA”                                      “PROTI”
uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programskih nalog v obdobju od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2004.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka.
Vse glasovnice bodo overjene s štampiljko Krajevne skupnosti Ivanjkovci.
Sredstva se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Ivanjkovci, št. 52410-842-087-82469.
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Ivanjkovci.
Ivanjkovci, dne 8. decembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Ivanjkovci
Franc Gorjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti