Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1998 z dne 13. 2. 1998

Kazalo

451. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih in javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije, stran 714.

Na podlagi 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije na 48. seji 5. februarja 1998 sprejela
S K L E P
o spremembah sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih in javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije
1. člen
2. člen sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih in javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije (Uradni list RS, št. 56/96) se spremeni tako, da se glasi:
‘2. člen
Svet sestavljajo:
1. minister za notranje zadeve kot predsednik sveta;
2. direktor Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko kot njegov namestnik;
3. direktor Statističnega urada Republike Slovenije kot namestnik v primerih obravnave gradiv iz prve alinee prejšnjega člena;
4. generalni sekretar Vlade Republike Slovenije;
5. odgovorne osebe za področje informatizacije iz:
– Ministrstva za finance,
– Ministrstva za notranje zadeve,
– Ministrstva za obrambo,
– Ministrstva za zunanje zadeve,
– Ministrstva za šolstvo in šport,
– Ministrstva za znanost in tehnologijo,
– Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstva za okolje in prostor,
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstva za promet in zveze,
– Ministrstva za pravosodje,
– Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve,
– Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave in
– Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
6. strokovnjaki za delovno področje Sveta iz zunanjih institucij:
– dr. Marjan KRISPER, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko;
– dr. Rajko PIRNAT, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta,
– dr. Jože GRIČAR, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
– dr. Ivan ROZMAN, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in
7. dr. Gorazd TRPIN, državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta opravlja Ministrstvo za notranje zadeve.’
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-27/97-1
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost