Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad, stran 5358.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 53/94, 14/95, 63/95 in 26/97) ter 38. člena statuta Občine Gornji Grad (Uradni list RS, št. 27/95), je župan Občine Gornji Grad sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad
I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad. Razgrnitev bo vsak delovni dan, in sicer ob ponedeljkih in torkih od 7. do 15. ure ob sredah od 7. do 17. ure ter ob četrtkih in petkih od 7. do 14. ure. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave, in sicer od 19. oktobra do vključno 18. novembra 1998.
III
V času razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in sicer 9. novembra 1998 ob 19. uri v prostorih gostilne Menina.
Št. 002-18/98
Gornji Grad, dne 9. oktobra 1998.
Župan
Občine Gornji Grad
Toni Rifelj l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina