Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3406. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad, stran 5275.

Občinski svet občine Gornji Grad je na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) je sprejel na podlagi 16. člena statuta Občine Gornji Grad na izredni seji dne 1. 10. 1998
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad
I. OBČINSKI SVET
1. člen
Za volitve v Občinski svet občine Gornji Grad se določijo 4 volilne enote. Voli se skupno deset članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je: Attemsov trg 3, Gornji Grad.
2. člen
Volilne enote so:
Volilna enota št. 1 obsega območja naselij: Gornji Grad.
Volijo se trije člani občinskega sveta.
Volilna enota št. 2 obsega območja naselij: Florjan pri Gornjem Gradu, Lenart pri Gornjem Gradu, Dol (del) – hišne številke: 1–7, 31 in 32.
Voli se en član občinskega sveta.
Volilna enota št. 3 obsega območja naselij: Bočna.
Volijo se trije člani občinskega sveta;
Volilna enota št. 4 obsega območja naselij: Dol (del) hišne številke: 9–29 in 33–35, Šmiklavž, Tirosek.
Volijo se trije člani občinskega sveta.
II. ŽUPAN
3. člen
Za volitve župana je območje Občine Gornji Grad ena volilna enota.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve prvega občinskega sveta in župana Občine Gornji Grad (Uradni list RS, št. 65/94).
Št. 002-17/98
Gornji Grad, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.

AAA Zlata odličnost