Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3380. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo, stran 5241.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95), 3. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95, 19/97, 81/97, 20/98 in 69/98) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-610/98, z dne 23. 9. 1998 generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97 in 32/97) se besedilo 60. točke spremeni tako, da glasi:
“Pravne in fizične osebe lahko do 31. januarja 1999 uporabljajo tudi dosedanje obrazce plačilnega prometa, ki niso izdani v skladu s tem navodilom.
Od 1. februarja 1999 naprej smejo banke in Agencija Republike Slovenije za plačilni promet sprejemati v izvršitev le obrazce plačilnega prometa, ki so predpisani s tem navodilom in z drugimi navodili Banke Slovenije ter z 2. točko navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95, 19/97, 81/97, 20/98 in 69/98).”
2
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 660-36/98
Ljubljana, dne 28. septembra 1998.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.

AAA Zlata odličnost