Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje, stran 4888.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 40. redni seji dne 22. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
1. člen
V odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 56/96) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
Svet krajevne skupnosti Stara cerkev šteje deset članov.
Za volitve članov sveta KS se določi devet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Gornje Ložine, Dolnje Ložine in Nove Ložine.
V 1. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselji Koblarji in Mrtvice.
V 2. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselje Slovenska vas.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselje Breg pri Kočevju.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Mlaka pri Kočevju.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
6. volilna enota obsega naselji Stara Cerkev in Konca vas.
V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
7. volilna enota obsega naselji Gorenje in Mala Gora.
V 7. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
8. volilna enota obsega naselja Stari Log, Smuka, Pugled, Kleč, Komolec, Topla Reber in Trnovec.
V 8. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
9. volilna enota obsega naselja Polom, Seč in Vrbovec.
V 9. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
2. člen
8. člen se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-1/96-112
Kočevje, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.