Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998

Kazalo

2908. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik, Občini Trnovska vas in Občini Sv. Andraž v Sl. Goricah, stran 4744.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95 in 23/96) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na 30. redni seji dne 31. 8. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik, Občini Trnovska vas in Občini Sv. Andraž v Sl. Goricah
I
1. Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
2. Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. Organizatorji volilne kampanije oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki sta kandidirala na ponovnem glasovanju upravičenega do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-007/98
Destrnik-Trnovska vas, dne 31. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost