Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1998 z dne 23. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1998 z dne 23. 1. 1998

Kazalo

281. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, stran 332.

Na podlagi 16., 42. in 43. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95, 14/96 – odločba US, 44/96), 3. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96), 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96), 3. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
1. člen
V uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
‘Ta uredba določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se povračila stroškov in drugi prejemki ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove.’
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku za besedo ‘prejemkov’ doda besedilo ‘in v osnovo za prispevke za socialno varnost’.
V 1. in 8. točki se besedilo ‘v gospodarstvu Republike Slovenije’ nadomesti z besedilom ‘zaposlenih v Republiki Sloveniji’.
V 7. točki se v prvi alinei za besedilom ‘št. 38/94’ doda vejica in besedilo ‘63/94, 24/96’.
3. člen
2.a člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Drugi prejemki se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter se priznajo kot odhodek največ do višine:
1. jubilejne nagrade – do višine
– za 10 let delovne dobe 40%
– za 20 let delovne dobe 60%
– za 30 let delovne dobe 80%
povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece;
2. odpravnina ob upokojitvi – do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji;
3. solidarnostna pomoč:
– v primeru smrti delavca do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece;
– v drugih primerih enkratnih izplačil solidarnostnih pomoči delavcu, ki so vezana na posamezni individualni primer, do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.’
4. člen
V 3. členu se v 3. točki besedilo ‘v gospodarstvu Republike Slovenije’ nadomesti z besedilom ‘zaposlenih v Republiki Sloveniji.’
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 422-01/98-1
Ljubljana, dne 22. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti