Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998

Kazalo

2648. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas, stran 4202.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97 in 10/98) in statuta Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95 in 23/96) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na 29. redni seji dne 8. 6. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Destrnik-Trnovska vas
1. člen
V statutu Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95 in 23/96) se v 17. členu, v drugem odstavku devetnajsta alinea spremeni in glasi:
– imenuje volilno komisijo za občinske volitve in določi volilne enote z odlokom,
2. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
Občinski svet ima 20 članov.
3. člen
V 21. členu se četrti odstavek spremeni in glasi:
Za volitve občinskega sveta se občina razdeli na enote, ki jih določi občinski svet z odlokom.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost