Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1998 z dne 23. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1998 z dne 23. 1. 1998

Kazalo

240. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, stran 249.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
1. člen
V uredbi o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96) se v drugem odstavku 8. člena za besedami ‘Slovenske obveščevalno- varnostne agencije,’ doda besedilo ‘Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo,’.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedami ‘delavcev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,’ doda besedilo ‘kontrolorjev letenja Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo,’.
3. člen
Drugi odstavek 16. člena se za tretjo alineo dopolni z novo alineo, ki glasi:
‘– kontrolorjev letenja, ki prejemajo dodatek za posebne obremenitve, omejitve in prepovedi v skladu s to uredbo,’.
Sedanja četrta in peta alinea postaneta peta in šesta.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-03/98-1
Ljubljana, dne 15. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina