Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998

Kazalo

2298. Uredba o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih imajo delavci pravice po 112. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, stran 3635.

Na podlagi 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93 in 71/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih imajo delavci pravice po 112. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
1. člen
Ta uredba določa delovna mesta v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih so delavci, ki ta dela opravljajo, v pravicah iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter v drugih posebnih pravicah iz dela, razen glede štetja zavarovalne dobe s povečanjem, izenačeni s pooblaščenimi uradnimi osebami organov za notranje zadeve, kot to določa 112. člen zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
2. člen
Delovna mesta v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij – v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnemu domu, na katerih so delavci v pravicah iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter v drugih posebnih pravicah iz dela, izenačeni s pooblaščenimi uradnimi osebami organov za notranje zadeve so:
– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb,
– druga delovna mesta, na katerih delavci neposredno delajo z zaprtimi osebami.
3. člen
Delovna mesta iz prejšnjega člena se določijo v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.
4. člen
Pravice po 2. členu te uredbe gredo delavcu za čas, ko dela na katerem od delovnih mest, naštetih v tem členu.
5. člen
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij je treba uskladiti s to uredbo v 60 dneh od dneva njene uveljavitve.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-01/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina