Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998

Kazalo

2277. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava, stran 3610.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97) je Občinski svet občine Lendava na 28. seji dne 24. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava
1. člen
Dopolni se 5. člen odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 20/93, 70/94, 35/95) tako, da se pri točki II Umetnostni in arhitekturni spomeniki z oznako U 47 doda oznako: U 48 – Lendava, Partizanska 98, atelje Štefana Galiča.
2. člen
Opis spomenika kot strokovno osnovo za razglasitev, je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor (april 1998) in je sestavni del tega odloka in se hrani pri upravnem organu.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 616-1/94-7
Lendava, dne 24. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.