Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997

Kazalo

3161. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju, stran 5159.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Paka dne 8. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje rekonstrukcije ceste Saje–Jurko v dolžini 1900 m, in sicer za pripravo spodnjega ustroja ceste.
3. člen
Skupni znesek, ki je potreben za rekonstrukcijo ceste, je 22,930.000 SIT. Zbrana sredstva samoprispevka znašajo 2,976.000 SIT. Vrednost dela in materiala, katerega bodo prispevali krajani, znaša 9,652.400 SIT. Mestna občina Velenje pa bo v proračunu za leto 1998 in 1999 poskušala zagotoviti skupaj 10,302.600 SIT.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje 12 mesecev (december 1997–december 1998).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na delu območja Krajevne skupnosti Paka in tisti, ki imajo na tem območju vikende, hiše ali parcele, oziroma so uporabniki ceste.
-------------------------------------------------------------------------------
Priimek in ime    Bivališče       Skupna          Mesečna
                     obveznost v SIT    obveznost v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
Ramšak Branko     Strmec 4         144.000          12.000
Ramšak Avgust     Strmec 4         60.000          5.000
Vrboten Marta     Strmec 3         144.000          12.000
Vrboten Miran     Strmec 3         60.000          5.000
Ramšak Milan     Paški Kozjak 41     144.000          12.000
Virant Andrej     Koželjskega 5      144.000          12.000
Pečko Željko     Paški Kozjak 40      60.000          5.000
Višnjer Branko    Paški Kozjak 40     144.000          12.000
Vivod Vesna      Paški Kozjak 40/a    144.000          12.000
Javornik Marjana   Paški Kozjak 40/a     60.000          5.000
Rednak Miran     Paški Kozjak 39/a    144.000          12.000
Špegel Branko     Paški Kozjak 39     144.000          12.000
Špegel Sabina     Paški Kozjak 39      60.000          5.000
Jurko Janko      Paški Kozjak 38     144.000          12.000
Jurko Simona     Paški Kozjak 38      60.000          5.000
Avberšek Jože     Paški Kozjak 37     144.000          12.000
Avberšek Anton    Paški Kozjak 37      60.000          5.000
Avberšek Ivan     Paški Kozjak 37/a    144.000          12.000
Krajnc Ignac     Šaleška 16        60.000          5.000
Kovač Jože      Koroška 24, Šoštanj    60.000          5.000
Cvikel Rudi      Šercerjeva 18      144.000          12.000
Serdoner Marinka   Koželjskega 5       60.000          5.000
Ramšak Stanko     Paški Kozjak 36     144.000          12.000
Soje Marija      Tomšičeva 45       60.000          5.000
Erhard Miran     Gregorčičeva 6      60.000          5.000
Avberšek Karel    Paški Kozjak 34      60.000          5.000
Avberšek Marjana   Paški Kozjak 34      60.000          5.000
Tadič Mijo      Efenkova 1        144.000          12.000
Pečko Janko      Paški Kozjak 40      60.000          5.000
Ramšak Hedvika    Jenkova 3, Velenje    60.000          5.000
-------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Sredstva se nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Paka.
7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren gradbeni odbor za izgradnjo ceste pri svetu krajevne skupnosti, ki je hkrati odgovoren za izvajanje del.
8. člen
Svet krajevne skupnosti Paka bo na osnovi mesečnih poročil nadzoroval zbiranje in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev ter na koncu zbiranja samoprispevka poročal na zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstvih samoprispevka.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so poimensko navedeni v 5. členu tega sklepa.
10. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Paka
                   Glasovnica
za glasovanje na referendumu v delu Krajevne skupnosti Paka, dne 23. 11. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo enega leta (december 1997–december 1998).
Na referendumu za izvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje rekonstrukcije ceste Saje–Jurko
glasujem
               ZA           PROTI
Volilec glasuje tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma PROTI, če se ne strinja z njegovo uvedbo.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volilna komisija, ki po prejemu sklepa o razpisu referenduma določi volišče, kjer se bo izvedlo glasovanje in imenuje volilni odbor, ki bo neposredno vodil glasovanje na volišču.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 17. 10. 1997.
13. člen
Referendum se izvede dne 23. 11. 1997 od 7. do 19. ure.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Paka.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Paka, dne 9. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Paka pri Velenju
Igor Klinc l. r.

AAA Zlata odličnost