Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2505. Zakon o spremembah zakona o vladi republike slovenije (ZVRS-B), stran 4169.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-B)
Razglašam zakon o spremembah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. julija 1997 in o njem ponovno odločal na seji 29. julija 1997.
Št. 001-22-86/97
Ljubljana, dne 30. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-B)
1. člen
V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) se za drugim odstavkom 7. člena doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe prejšnjega odstavka z nepremičninami in drugim premoženjem, ki je v uporabi Državnega zbora, upravlja Državni zbor.”
2. člen
Drugi in tretji odstavek 8. člena se spremenita tako, da se glasita:
“V vlado se imenujejo ministri za področja:
– financ,
– notranjih zadev,
– zunanjih zadev,
– pravosodja,
– obrambe,
– dela, družine in socialnih zadev,
– ekonomskih odnosov in razvoja,
– gospodarskih dejavnosti,
– kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
– malega gospodarstva in turizma,
– kulture,
– okolja in prostora,
– prometa in zvez,
– šolstva in športa,
– zdravstva,
– znanosti in tehnologije.
V vlado se lahko imenujejo tudi ministri brez resorja.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/92-13/43
Ljubljana, dne 29. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti