Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2136. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog, stran 3508.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog (Uradni list RS, št. 23/97 in izid glasovanja na referendumu dne 1. junija 1997 je Svet krajevne skupnosti Kog na seji dne 23. junija 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kog se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) posodobitve in izgradnjo krajevnih cest,
b) izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture,
c) obnova kulturno-zgodovinskih objektov (cerkev),
d) vzdrževanje objektov v uporabi KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah marec 1997 ocenjen na 29,000.000 SIT, od tega se iz samih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) namenja 70% zbranih sredstev,
b) namenja 10% zbranih sredstev,
c) namenja 10% zbranih sredstev,
d) namenja 10% zbranih sredstev.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za merjenje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Kog št. 52410-842-087-82474. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov Krajevne skupnosti Kog enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer do 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Kog, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od neto plač,
– upokojenci po stopnji 4% od neto pokojnin,
– krajani lastniki zemljišč od katastrskega dohodka po stopnji 10%,
– od obrti 2%,
– krajani, ki so začasno zaposleni v tujini 100 DEM v tolarski protivrednosti na leto,
– občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Kog zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Kog dostavi seznam zavezancev za katere samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Kog. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agnecija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1997 dalje.
Kog, dne 23. junija 1997.
Predsednik
Sveta KS Kog
Zdravko Hlebec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti