Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997

Kazalo

1799. Spremembe statutarnega sklepa (Škofljica), stran 2825.

Občinski svet občine Škofljica je na 19. redni seji dne 4. 3. 1997 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A R N E G A S K L E P A
1. člen
Spremeni se 2. člen statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 20/96) tako, da se pravilno glasi:
Občinski svet ¸občine Škofljica sprejema sklep, s katerim določa, da KS Škofljica, KS Pijava Gorica in KS Želimlje, skladno z določilom 8. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96), niso osebe javnega prava.
2. člen
Občinski svet občine Škofljica je na 16. redni seji, dne 1. 10. 1996, sprejel sklep, s katerim daje soglasje svetu KS Lavrica, da kot pobudnik in predlagatelj, vodi postopek za izločitev KS Lavrica iz Občine Škofljica. Zato se za KS Lavrica določba 2. člena statutarnega sklepa, z dne 6. 2. 1996 (Uradni list RS, št. 20/96), upošteva še do konca leta 1998 (do naslednjih lokalnih volitev). Od 1. 1. 1999 se določba 1. člena te spremembe upošteva tudi za KS Lavrica.
3. člen
Ta sprememba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1997 dalje.
Št. 933/97
Škofljica, dne 6. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost