Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1210. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Ruše, stran 1712.

Na podlagi 109. in 112. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 ) ter 23. in 105. člena statuta Občine Ruše (MUV št. 11/95) in na podlagi sklepov krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi in Smolnik–Fala, je Občinski svet občine Ruše na 14. seji dne 4. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Ruše
1. člen
S tem odlokom se določajo območja krajevnih skupnosti, volilne enote v krajevnih skupnostih na območju Občine Ruše in število članov sveta, ki se volijo po volilnih enotah ter pristojnosti volilnih organov za izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti.
Posamezno krajevno skupnost sestavljajo naslednja naselja ali deli naselij, in sicer:
1. Krajevna skupnost Bistrica ob Dravi vključuje v celoti naselji Bistrica ob Dravi in Log ter del Lobnice (popisni okoliš 0026)
2. Krajevna skupnost Lovrenc na Pohorju vključe naselja: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Recenjak, Rdeči breg-del in Ruta.
3. Krajevna skupnost Ruše vključuje naselja oz. dele naselij: Bezena v celoti, del naselja Ruše (popisnimi okoliši od št. 0001 do 0009 in od 0014 do 0023) in del naselja Lobnica (popisni okoliš 0025 in 0027);
4. Krajevna skupnost Selnica ob Dravi vključuje naselja Črešnjevec ob Dravi, Gradišče na Kozjaku, Fala, Janževa gora, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Zgornja Selnica, Zgornji Slemen - del, Zgornji Boč, Veliki Boč, Vurmat - del.
5. Krajevna skupnost Smolnik - Fala vključuje v celoti naselji Smolnik in Fala-grad, del naselja Ruše (popisnimi okoliši od št. 0010 do 0013) in del naselja Lobinca (popisni okoliš št. 0024).
2. člen
(volilne enote v KS Bistrica ob Dravi)
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bistrica ob Dravi se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota zajema naselja Bistrica ob Dravi, Log in del Lobnice.
3. člen
(volilne enote v KS Lovrenc na Pohorju)
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lovrenc na Pohorju se določi 7 volilnih enot, v katerih se skupno voli enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota zajema naselje Puščava v celoti in del naselja Kumen - od hišne št. 1 do hišne št. 31. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota zajema dele naselij: – Rdeči breg- od hišne št. 1 do hiš. št. 12 a, – Kumen - od hišne številke 33 do hišne številke 52 in Lovrenc na Pohorju: Cesta na Kumen, Kovaška cesta od hiš. št 27 do 120, Lovska pot, Mariborska cesta od hiš. št. 52 do 106, Ob Slepnici, Srparska pot in Vozniška pot 22-26. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota zajema del naselja Lovrenc na Pohorju: Delavska pot, Gaberca št. 2, Kovaška cesta od hiš št. 2 do 24, Mariborska cesta od hišne št. 19-43, Ob Radoljni od hišne št. 1-24, Pod bregom, Pot Šercerjeve brigade, Poljska pot št. 11, Spodnji trg, Vozniška pot od hiš. št. 1 do 11, Žagarska pot št. 15 in 11. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota zajema dele naselij: – Rdeči Breg od hišne št. 13 do 34 in Lovrenc na Pohorju: Cesta vstaje 3 in 5, Gaberca od hišne št. 11 do 48, Gornji trg od hišne št. 1 do 60, Poljska pot 2, Počitniško naselje, Strma pot, Šolska ulica, Vrtna ulica od hiš. št. 7 do 20, Zadružna pot, Žagarska pot od hišne št. 5 do 7. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota zajema naselji Recenjak v celoti in del naselja Lovrenc na Pohorju: Benediktinska pot, Cesta vstaje od hišne št. 6 do 53, Drvarska pot, Gozdna pot, Gornji trg od hišne št. 45 do 49, Oglarska pot, Planinska cesta, Puša, Vrtna ulica od hišne št. 22 do 44a, Vodovodna pot, Žagarska pot od hišne št. 8 do 14. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota zajema dele naselij: – Kumen hišne št. 32 in 53-88 in Lovrenc na Pohorju: Gaj, Ob Radoljni od hišne št. 26 do 99. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota zajema naselji Činžat in Ruta. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. člen
(volilne enote v KS Ruše)
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ruše se določi 6 volilnih enot v katerih se skupno voli trinajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota zajema v celoti naselje Bezena. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota zajema del naselja Lobnica v KS Ruše, vse hišne številke razen št. 54. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota zajema center naselja Ruše: Areška cesta - neparne hišne. št. od 1 do 27, Cvetlična ulica, Falska cesta - parne št. od 2–14, Gimnazijska ulica, Jamnikova ulica št. 1 in 3, Knupleževa ulica, Mali Beograd, Mariborska cesta od. hiš. št 1 do 17, Šarhova pot, Trg vstaje od hiš. št. 1 do 4, 6 ter 8 do 11, Vertnikova, Ul. Črnkovih, Ul. Ruške čete 1, 2, 4, 4a in od 7 do 16. V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota zajema zahodni del naselja Ruše: Areška cesta - parne hiš. št. od 4 do 44, Binderjeva ulica, Drevoredna ulica, Falska cesta - neparne hišne št. od 1 do 13 in št. od 15 do 68, Golobova ulica, Grizoldova ulica, Kolodvorska ulica hišne št. 9–25, 27, 29, 29a in 35 do 44, Lesjakova ulica, Pri kolodvoru, Pod goroj hišne št. 20, 56 in 57, Selniška cesta 5, 7 in 11, Sernčeva ulica, Šušmeljeva ulica, Toledova ulica od hiš. št. 2 do 29, Ulica Silve Breznik in Trg vstaje od hiš. št 5 do 7 b. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota zajema novi del naselja Ruše: Aškerčeva ulica, Dobrova, Dolinškova ulica, Jugova ulica 6, Ilirska ulica, Kopališka ulica, Koroška ulica, Kidričeva ulica, Kolodvorska ulica - parne hišne št. od 26 do 32, Košeninova ulica, Ob Dravi, Ob nasipu, Selniška cesta od št. 2, 6, 8, 10 in od 12 do 44a, Stadionska ulica, Stubiška ulica, Šolska ulica, Tovarniška cesta, Ulica Pohorskega bataljona, Ul. Norberta Vebra, Vrtna ulica, Vodovnikova ulica. V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota zajema vzhodni del naselja Ruše: Areška cesta št. 33, 37 in 39, Bezenska pot, Industrijska ulica, Jamnikova 10, Jugova ulica št. 3, 5, 30 in 30, Kurirska pot, Mariborska cesta od hiš. št. 40 do 89a, Škerbotova ulica, Vinska pot, Ul. ruške čete 3 in 5. V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. člen
(volilne enote v KS Selnica ob Dravi)
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Selnica ob Dravi se določi 6 volilnih enot, v katerih se skupno voli enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota zajema v celoti naselje Spodnji Slemen. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota zajema del naselja Zgornja Selnica - od hišne številke 1 do hišne št. 43a in v celoti naselja Zgornji Slemen, Spodnji Boč ter Spodnja Selnica.
V volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota zajema v celoti naselje Selnica ob Dravi in del naselja Zgornja Selnica od hišne štev. 44 do 87. V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota zajema v celoti naselja Črešnjevec ob Dravi, Fala, Janževa gora, Vurmat - del in Zgornji Boč. V volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota zajema v celoti naselji Veliki Boč in Sv. Duh na Ostrem vrhu. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota zajema v celoti naselje Gradišče na Kozjaku. V volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. člen
(volilne enote v KS Smolnik-Fala)
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Smolnik-Fala se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota obsega naselja: Smolnik, Fala - grad, del naselja Lobnica v KS Smolnik Fala - hišna št. 54 in del naselja Ruše v KS Smolnik Fala: Falska cesta od hišne št. 69 do 126, Gasilska ulica, Glazerjeva ulica, Gozdarska ulica, Jezernikova ulica, Kovaška ulica, Knifičeva ulica, Matavškova ulica, Minarikova ulica, Nova cesta, Ob gozdu, Ob železnici, Pod goroj od hiš. - št. 70 do 79, Pogačnikova ulica, Pod goroj, Segulinova ulica, Špengova ulica, Trpinova ulica, Toledova ulica od hišne št. 33 do 68, Urbasova ulica, Ulica osvobodilne fronte in Vranjekova ulica.
7. člen
Volitve se izvedejo po določilih zakona o lokalnih volitvah (Uradnem listu RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), po večinskem načelu.
Volilno pravico imajo volilci - krajani s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti.
8. člen
(organi za izvedbo volitev)
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti. Sedež volilne komisije je na sedežu krajevne skupnosti.
9. člen
(pristojnosti občinske volilne komisije)
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno in smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore na predlog volilne komisije krajevne skupnosti in drugih predlagateljev, ki jih določa zakon,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volilce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
10. člen
(pristojnosti volilnih komisij krajevnih skupnosti)
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– zbira zahteve za sklic zborov volilcev in predloge kandidatur,
– skrbi za izvedbo zborov volilcev,
– ugotavlja izid glasovanja v volilnih enotah oziroma krajevni skupnosti,
– daje poročilo o izidu volitev občinski volilni komisiji,
– opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– skliče prvo sejo novoizvoljenega sveta KS,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku štajerske in koroške regije, uporablja pa se od dneva sprejema dalje.
Št. 008-001/96
Ruše, dne 4. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ruše
Andrej Sande l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina