Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

984. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Hrpelje - Kozina, stran 1627.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 3. seji dne 3. 3. 1995 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
STATUTARNEGA SKLEPA
občine Hrpelje-Kozina
1. člen
Prvi odstavek 2. člena statutarnega sklepa Občine Hrpelje-Kozina se spremeni tako, da glasi:
“Občina Hrpelje-Kozina ima pečat okrogle oblike, na obodu je izpisano ime: “Občina Hrpelje-Kozina”.”
2. člen
Prvi odstavek 5. člena statutarnega sklepa Občine Hrpelje-Kozina se dopolni tako, da glasi:
“Župan je izvoljen na neposrednih volitvah in opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno.”
3. člen
Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začnejo z dnem, ko jih z dvetretjinsko večino vseh članov sprejme občinski svet.
Št. 41
Hrpelje-Kozina, dne 3. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

AAA Zlata odličnost