Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

534. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Borovnica, stran 854.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) je Skupščina občine Vrhnika na 32. seji, dne 24. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B 1 Borovnica, ki jih je izdelal PRIMIS, p.o. Vrhnika, pod št. proj. 15/93 v mesecu maju 1994.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dolgoročnim in družbenim planom občine Vrhnika.
a) Grafični del:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine na topografskem načrtu M 1:5000
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katasterskem načrtu M 1:2500
b) Tekstualni del:
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo odloka.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B1 – Borovica določajo merila in pogoje za posege v prostor na območjih urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov oziroma so le-ti že izdelani in veljavni
B1S/1 – Dol
B1S/2 – Dol (lokacijske smernice)
B1S/3 – Laze
B1S/4 – Laze (lokacijske smernice)
B1S/6 – Malence
B1S/5 – Skakalnica (lokacijske smernice)
B1S/7 – Malence (lakacijske smernice)
B1S/9
B1S/1o – Borovnica
B1S/11 – Jele
B1S/12 – Log
B1S/13 – Breg
B1S/14 – Pako
B1S/15 – Breg (lokacijske smernice)
B1P/1 – Dol
B1R/1
B1R/2
B1R/3 – UN pokopališče (Uradni list RS, št. 11/93)
B1T/1 – Laze
B1T/2 – Borovnica
B1T/3 – Breg – Pako
B1K/1
B1K/2
B1K/3
in za območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtova v naslednjih planskih obdobjih:
B1S/8 – Borovnica (UN)
B1S/15 – Breg (ZN)
B1P/1 – Fenolit (UN)
B1P/2 – Obrtna cona (ZN)
B1P/3 – LIKO I. (UN)
B1P/4 – LIKO II. (UN)
B1O/1 – Center (UN).
4. člen
Meja območja planske celote B1.
Območje se nahaja v k.o. Borovnica, Breg in Zabočevo.
Potek meje je opisan z navajanjem parcelnih številk in meja mejnih parcel ali delov parcel, od začete točke v smeri urinega kazalca.
K.o. Borovnica
Začetek meje območja B1 je J točka, ki leži v presečišču J meje parc. št. 3634 (pot) in katastrske meje med k.o. Borovnica in k.o. Zabočevo. Proti JZ poteka po mejah ali delu mejnih parcel: 3636 (pot), 3369 /25 (Borovniščica) – prečka, 234/1, 234/3, 3275 (pot) – po meji in prečka, 23/2, 21, 2o, 6, lo, 15, 13, 32, 1oo, 34, 41/3, 132, 83/3, 48, 53/1, 54/1 – del, 116, 3274 (pot), 9o/1, 3274 (pot), (115, 116, 117, 118, 119, 12o, 121, 123) – del, 3588 (pot) – prečka in po meji, 127, 132/1, 132/2, (136, 139-del), 143, 140, 139-del, 151/2, 151/1-del, 150-del, 149, 147, 3274 (pot) – prečka in po meji, 2267/6, 2267/5, 2266/1, 2265/1/2, 227o/1, 2256/5, 41o, 2258/2, 2258/4, 2257/1, 2256/1, 2254/1, 2239/23, 2239/22, 2239/4 – del, 2252/4, 2251/1-del, 2242, 3625/1-del, 2239/1, 2222/4/2-del, 222o, 3632 (pot) – prečka in po meji, 2217-del, 22o8/1, 22o7/3, 22o1/1 – del, 3356/1 (pot) – po meji in prečka, po meji 2187/1, 3285/1 (pot) – prečka in po meji 2573/14 – del, 2147/3, 2o8o/2 (pot) – prečka in po meji 2126/3, 2126/8 (pot) – po meji 2151-del, in prečkapot, 2157/2, 2o8o/2 (pot) – prečka, 2155, .2156/1, 2156/4, 2o8o/2 (pot) – prečka in po meji, 2126/6, 3286/3 (pot) – prečka, 2o96/3 – del, 2o8o/2 (pot) – prečka, 3223/2-del, 3283/3 (pot) – prečka in po meji 2o96/4, 3283/3 (pot) 3625 (trasa železn. proge) JZ meja, 2o8o/1 (trasa želez. proge) . JZ meja, 1912/2, 1915/1, 1879, 1875, 3287 (pot) – prečka in po meji, 3286/3 (pot) – prečka po meji, 365o (cesta) – prečka, 3313/3 (pot) po meji in prečka, 1850/2, 1857/2, 1858 – del, 186o – del, l86l, l789/2, 179o – del, l791 – del, l794 – del, 3288/3 (pot), 1768/3, 1769/1, 3313/4 pot, 3625 (trasa železniške proge) po JZ meji in prečka, 3312/2 (pot), 1641-1-del, 3312/2 (pot) po meji 1579/6-del, 1601/1-del, 3292/1-(pot) po meji in prečka, 1600/1-del, 3292/1 (pot) – po meji, 158o/2, 1585/1/2, – po meji, 1586 – po meji, 1584/1 – del, 1584/2, 1572/1 – del, 3292/2 (cesta) – po meji in prečka, 1375/9 – del, 3292/2 (cesta), 1375/12, 371, 576, 1375/1/3 – del, 1376/3, 1376/7 (pot), 3292/2 (cesta) – po meji in prečka, 1676/2/12/11/7, 1676/8/1 – del, 1676/5, 1676/4 – del, 1674 – del, 3292/2 (cesta) – prečka in po meji 724/6, 3292/2 (cesta), 76o/1 – del, 3292/2 (cesta), 397, 721/8/7, 719/4/5 3358/2 (pot) – prečka in po meji 719/2 – del, 728-del, 718-del, 719/19, 3358/2 (pot) – prečka, 719/21, 7o9/3, 719/15, 719/18 (pot), 719/14, 721/3, 3292/2 (cesta), 366, 701-del, 7o4/1/1 – del, 7o2/1 – del, 7o2/2/7, 3292/2 (cesta) 698, 691/2/1, 697/1, 3358/2 (pot) – prečka in po meji, 494/1, 642/2/1, 3292/2 (cesta), 641/3, 639 – del, 378, 638 – del, 633/3/1, 632/1/2, 5oo, 629/1, 3641 (pot), 626/3, 5o4, 624/2, 622/3, 655/5/6, 5o6, 622/2, 655/2, 654/2/3, 655/3/4, 662/4/3/1, 667/2 (pot), 68o – del, 364 – del, 681 – del, 68o – del, 666, 68o – del, 737/2 – del, 737(1 (pot) – prečka, 737/2 – del, 1773/1 (Borovniščica) – po osi oziroma delu meje med k.o. Borovnica in Zabočevo, 3369/26 (Borovniščica) – po osi, 744/1, 744/7/3– del, po meji med k.o. Borovnica in k.o. Breg, 747/2, 744/8, 744/7 do meje k.o. Breg kjer se nadaljuje po mejah ali delih parcel:
K.o. Breg
53o, 529/2/1, 789, (746/2, 528, 782/1, 78o, 78l, 782/1) – del, 3369/26 (Borovniščice) po osi 793/5, 795/6/5/8/9, 829, 475/1, 683, 474, 42o, 421, 415 (pot) – prečka 419/6-del, 419/7, 8o4/1 (pot), 418/1-del, 418/2, 809/1-(pot), 8o3 (pot) – po meji in prečka, 8o8 (pot) , 356, 345 – del, 8o4 (pot), 278/3/2, 787 – del, 796 (pot) – prečka, 784 (pot) – po meji in prečka, 246 – del, 244, 8o4 (pot) – po meji in prečka, 257 – del, 26o, 261, 833 (trasa železniške proge) – prečka in poo njeni meji, 8o5 (pot) – prečka, 335 – del, 334, 333 – del, 825 – del, 331/1, 9o8 (pot) – prečka, 329, 326/1, 329, 33o, 668 , 699, 67o – del, 811 (pot), 81o (pot) – prečka in po meji 647, 646, 811 (pot) – po meji in prečka, 628, 611 – del, 627 – del, 825/1 – prečka in po meji, 367, 369, 374, 375, 389 (pot) – prečka, 8o9 (pot) – po meji in prečka, 389, 339, 833 (trasa železniške proge) – JV meja, 8o4/2 (pot), 399, 398, 397 – del, 392, 389 (pot) – po meji in prečka, 378, 377, 379, 442, 443/1 – del, 445 – del,473/1, 817 (pot), 825/1 – prečka in po JV meji, 825/9/8/7, 825/1 – po meji in prečka, 825/2 – del, 552/2, 551, 835 (pot) – po meji in prečka, 56o/4/3/2, 558/2 – del, 538/1 – del, 558/3, in 557/1 do meje z k.o. Zabočevo, kjer se nadaljuje po mejah ali delih parcel:
K.o. Zabočevo
1773/1 – prečka, 3628, 1852/2, 1854/2, 1855/4, 1856/2, 1857/2, 1858/2, 1752/1, 1689/2, 2o74 (pot) – prečka, 1689/1, 1689/2, 2o74 (pot) – po meji, 1752/1 (pot), 1773/1 (Borovniščica) – prečka, do meje z k.o. Zabočevo, kjer se nadaljuje po mejah ali delih parcel:
K.o. Zabočevo
1773/1 (Borovniščica) – prečka, 3279/1 (cesta), 415, 6o4/3 – del, 3273/1 (cesta), .58o/1 – del, 58o/3, 586/5, 589/3, 589/12/11/8/6, 3278/2 (pot), 3369/29 (Borovniščica) – prečka, 1773/1, 1644/2 – del, 1644/1, 1646, 2o72 – prečka, 1674/2/1, 1673, 17o2, 17o1, 1698, 1697, 1694/1, 1693/2, 1888/4, 2o25 (pot), 177o (pot) – po meji in prečka,17o8/2, 1883/5/4 – del, 1883/6, 1883/1 – del, 1881/2 – del, 188o/2 – del, 188o/3, 2o73 (pot), 187o/1 – del, 1868/1, 1865/1 in 1862/1 do meje z k.o. Breg, kjer se nadaljuje po mejah ali delih parcel:
K.o. Breg
(562/1– del, 563/1, 562/1) – del, 835 (pot) – prečka in po meji, 562/2 do meje z k.o. Zabočevo, kjer se nadaljuje po mejah ali delih parcel:
k.o. Zabočevo
(1714/1/3/4/5/6/7/8) – del, 2o73 (pot), 1714/14 (pot), 17o5, 1669, 175o/2 (pot), 1664/2/3/4, 1749 (pot), 1618/2 – del, 2o72 (železniška postaja) – del, 1604, 1581/42 (pot) – prečka in po meji, 1583-del, 1581/13-del, 1581/41 (pot), 1581/14 – del, 1581/16/18, 2o2, 1581/2o – del, 1581/4o (pot) – prečka, 1581/21 – del, 1581/39 (pot) – prečka in po meji, 1581/35, 1991 (pot) – po meji in prečka, (157o, 1572)– del, 199o (pot), 1572/7, 3626 (trasa železniške proge) prečka in po meji JZ in do začete točke tega opisa meje območja B 1.
II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Splošna merila in pogoji, ki so določeni od 3 – 30. člena odloka o splošnih merilih in pogojih za občino Vrhnika, ki so ga sprejeli zbori občinske skupščine na 32. seji, dne 24.11.1994, veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti B1, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka drugače določeno.
1. Območje urejanja B1S/1
– glede vrste posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfoloških enotah 2a/1, 2A/7 in 2a/2.
2. Območje urejanja B1S/2
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2A/13
3. Območje urejanja B1S/3
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine in glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2a/3
4. Območje urejanja B1S/4
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2A/12
5. Območje urejanja B1S/5
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2A/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 2a/4
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/1 in 2A/4
6. Območje urejanja B1S/6
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, energetskega in vodovodnega urejanja v morfološki enoti 2a/9
7. Območje urejanja B1S/7
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2A/8
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2a/lo in 2a/11
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/8 in 2a/10
– glede energetskega in vodovodnega urejanja v vseh morfoloških enotah
8. Območje urejanja B1S/8
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine in glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2A/2
9. Območje urejan ja B1S/9
– glede energetskega in vodovodnega urejanja v morfološki enoti 2a/20
10. Območje urejanja B1S/1o
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 1A/1, 2A/4, 2A/6, 1A/2, 2A/3, 2A/5, 2a/12, 3a/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2a/12, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 2a/5, 1A/1, 1A/2, 2A/6
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2a/12, 2A/5, 1A/2, 2A/4, 2A/6, 2A/11 in 2a/5
11. Območje urejanja B1S/11
– glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2a/19
12. Območje urejanja B1S/12
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2a/7 in 2a/8
13. Območje urejanja B1S/13
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2a/13, 2a/15, 2a/16 in 2D/1.
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2D/1, 2a/13, 2a/16 in 2a/15
– glede energetskega urejanja v morfoloških enotah 2a/14, 2a/13 in 2a/15
14. Območje urejanja B1S/14
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2a/17
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2a/17 in 2a/18.
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 2a/18
15. Območje urejanja B1S/15
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine in glede energetskega urejanja v morfološki enoti 2A/9.
16. Območje urejanja B1P/1
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6E/1.
17. Območje urejanja B1P/2
– glede vrste posegov v prostor, varovanje naravne in kulturne dediščine in glede energetskega urejanja v morfološki enoti 6E/2.
18. Območje urejanja B1P/3
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6E/3.
19. Območje urejanja B1P/4
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6G/1.
20. Območje urejanja B10/1
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 3a/1, 4A/1 in 4D/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 4D/1.
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 4D/1, 3a/1 in 4A/1
21. Območje urejanja B1R/1
– glede oblikovanja novogradenj ter drugih posegov v prostor ter varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 8/1
22. Območje urejanja B1R/3
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 9/1 in 9/2
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 9/1
23. Območje urejanja B1T/1
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine in glede vodovodnega urejanja
24. Območje urejanja B1T/2
– glede oblikovanja novogradenj ter drugih posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine
25. Območje urejanja B1K/1, B1K/2 in B1K/3
– glede vrste posegov v prostor v vseh območjih
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v območju B1K/3.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
V območju urejanja B1S/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2a/2
– pomožni objekti ne smejo segati v vizuelni prostor najpomembnejše prometnice
* morfološka enota 2a/1 in 2A/7
– gradnja gospodarskih objektov ni možna.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/1
– objekti ob cesti morajo imeti smer slemena obrnjeno vzporedno s smerjo ceste
– naklon strešin je lahko tudi 20-25 stopinj , kritina pa je lahko sive barve
* morfološka enota 2a/2
– smer slemena objektov naj bo vzporedna s plastnicami terena
* morfološka enota 2A/7
– smer slemena objektov naj bo v smeri S-J
– kolenčni zid ni dovoljen
* morfološki enoti 2a/2 in 2A/7
– maksimalna višina objektov je P+1+M, pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu, višina etaže pa je največ 2.80 m
– garaže in pomožni objekti kot samostojne enote so dovoljeni le izjemoma, nikakor pa ne smejo segati v vizuelni prostor glavne prometnice
* morfološki enoti 2a/1 in 2A/7
– novih objektov ni dovoljeno locirati tako, da bi bile čelne stene obrnjene proti barjanski ravnini.
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2a/2
– lipe pri hišah Dol 3, Dol 16, Dol 21, Dol 35, Dol 22, hrast pri hiši Dol 22 in vrba žalujka pri hiši Dol 21 varujemo z varstvenim režimom za drevesa VRN E
– lesen okvir s kovinskim corpusom varujemo z VRU 2
– stavba Dol 35 varujemo z VRE 2
* morfološke enote 2a/1, 2a/2, 2A/7
– arheološko območje Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3'
d) Energetsko urejanje
Predvideti je potrebno lokacijo za novo transformatorsko postajo s priključnim prostozračnim 20 KV vodom.
7. člen
V območju urejanja B1S/2, morfološka enota 2A/13 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Za navedeno območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološko območje Ljubljanskega barja varujemo z VRA 3'
– nekdanjo gostilno Dol 12 varujemo z VRE 2
c) Energetsko urejanje
Območje bo napajano preko obstoječe TP Dol in predvidene TP Dol – črpališče.
8. člen
V območju urejanja B1S/3 morfološka enota 2a/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– smer slemena strehe naj bo vzporedna s smerjo plastnic terena
– najvišja dovoljena višina objektov je do višine P+1+M pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– širitev poselitve preko robu nezazidljivosti označenega v grafični prilogi je potrebno v največji možni meri preprečiti
c) Energetsko urejanje
Veljajo enaka določila kot za območje urejanja B1S/2 opisana v prejšnjem členu tega odloka.
9. člen
V območju urejanja B1S/4 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– skupino šestih hrastov v Lazah varujemo z VRN J
c) Energetsko urejanje
– ob izdelavi lokacijskih smernic je potrebno predvideti lokacijo nove TP in trase za 20 KV kabel.
10. člen
V območju urejanja B1S/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2A/1
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/4
– garaže in pomožne objekte je možno graditi kot samostojne objekte, le izjemoma
– največja dovoljena višina objektov je P+1+M, pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2a/4
– lipo pred hišo Miklavčeva 18 varujemo z VRN E
– parcela št. 2080/1 spada v ožje območje, parcele št. 2080/4/32/31/25/26/28 pa v širše območje tehniškega spomenika Borovniški viadukt (Uradni list RS, št. 7/92)
* morfološka enota 2A/1
– historično lokacijo samostanskih ribnikov pod Jelenovim mostom varujemo z VRU 3
– parcela št. 2080/1 spada v ožje območje parcele št. 2080/15 pa v širše območje tehniškega spomenika borovniški viadukt (Ur list RS, št. 7/92).
11. člen
V območju urejanja B1S/6, morfološka enota 2a/9, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– smer slemena strehe objekta je praviloma vzporedno s smerjo plastnic terena
– maksimalna dovoljena višina objektov je P+1+M pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu
– garaže in pomožne objekte je izjemoma možno graditi kot samostojne objekte
b) Energetsko urejenje
– za omenjeno območje bo potrebno izdelati projekt za novo transformatorsko postajo s priključnim 20 KV daljnovodom ter nizkonapetostnim razvodom
c) Vodovodno urejanje
– območje se nahaja v visoki coni vodooskrbe iz obstoječega vodnega vira Malenca, ki bo ob izgradnji vodovoda za visoko cono Borovnica – Laze opuščen.
12. člen
V območju urejanja B1S/7 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2A/8
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci. Nadomestna gradnja je dovoljena le na istem mestu in enakih gabaritov, kot je objekt, ki se nadomešča. Rekonstrukcije in adaptacije in tekoča vzdrževalna dela so dovoljena pod pogojem, da se ne spremeni zunanji izgled objekta. Pri zamenjavi kritine je za novo obvezno uporabiti rdečo kritino (opeko). Novogradnje praviloma niso dovoljene.
Dovoljene so delne rušitve objektov v smislu očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih in neestetskih sestavin.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološki enoti 2a/1o in 2a/11
– smer slemena strehe objekta naj bo vzporedna s strugo potoka.
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2A/8
– potok Grapa z močvirnim travnikom ima funkcijo ekološkega ravnotežja. Za vsak poseg je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
* morfološka enota 2a/10
– lokacijo kjer je bil odstranjen križ s corpusom ob cesti na Grič varujemo z VRU 3
d) Energetsko urejanje in vodovodno urejanje
Za območje veljajo enaka določila kot za območje urejanja B1S/6 v prejšnjem členu tega odloka.
13. člen
V območju urejanja B1S/8, morfološka enota 2A/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (UN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega ureditvenega načrta.
Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– lesen križ z lesenim corpusom na križišču poti v Jele varujemo z VRU 2
c) Energetsko urejanje
Veljajo enaka določila kot za območje urejanja B1S/6 v 11. členu tega odloka.
14. člen
V območju urejanja B1S/9, morfološka enota 2a/20 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Energetsko urejanje
Veljajo enaka določila kot za območje urejanja B1S/6, opisano v 11. členu tega odloka
b) Vodovodno urejanje
Območje ima urejeno individualno vodooskrbo iz obstoječih gravitacijskih virov, ki so bakteriološko oporečni. Predviden je nov sekundarni vod napajan iz javnega vodovodnega omrežja.
15. člen
V območju urejanja B1S/1o veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 1A/1
– nadzidava ni možna, možna je zamenjava strešne konstrukcije z novo in menjavo kritine z opečno, z naklonom strešin 25-35 stopinj
* morfološki enoti 2A/4 in 2A/6
– pomožni objekti ne smejo segati v vizuelni prostor najpomembnejše prometnice
* morfološka enota 1A/2
– gradnja pomožnih in gospodarskih objektov ni dovoljena
* morfološke enote 1A/1, 1A/2, 2A/3, 2A/5, 2a/12
– gradnja gospodarskih objektov ni možna
* morfološka enota 2A/11
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.
* morfološka enota 3a/1
– za območje je predvidena izdelava LN. Do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (LN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij .... Posegi ne smejo ovirati bodočega lokacijskega načrta
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološki enoti 2a/12 in 2A/3
– objekti ob cesti morajo imeti smer slemena paralelno s smerjo ceste
* morfološka enota 2a/5
– smer slemena objektov naj bo praviloma vzporedna s smerjo plastnic terena
* morfološka enota 2a/12, 2A/4 in 2A/6
– maksimalna višina objektov ne sme presegati višine P+1+M pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu
* morfološka enota 1A/1
– smer slemena strehe objektov naj bo v smeri S-J
* morfološka enota 1A/2
– smer slemena strehe objekta naj bo vzporedna s smerjo železniške proge
* morfološka enota 2A/6
– kolenčni zid ni dovoljen
* morfološki enoti 1A/1 in 1A/2
– garaže in pomožne objekte je možno graditi kot samostojne objekte le izjemoma
* morfološki enoti 2A/4 in 2A/5
– smer slemena objektov naj bo pravokotno na smer glavne ceste
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološke enote 2a/12, 2A/5 in 1A/2
– vodotok Borovniščice varujemo z VRN M
* morfološki enoti 1A/2, 2a/12
– vrbe žalujke ob Borovniščici (VRN J)
* morfološka enota 2A/4
– lipo pred gostilno na Zalarjevi 1 varujemo z VRN E
* morfološki enoti 2A/6 in 2A/11
– arheološko območje Ljubljanskega barja (VRA 3')
* morfološka enota 2A/6
– lesen križ z lesenim Corpusom na odcepu ceste (VRU 2)
– širitev poselitve preko robu nezazidlivosti v grafični prilogi je potrebno v največji možni meri preprečiti
* morfološka enota 2a/5
– enonadstropna stavba Ljubljanska c. 12 (VRE 2)
* morfološka enota 2A/5
– parceli št. 2080/1 in 2080/30 spadata v ožje območje, parcele št. 2080/16/17/11 pa v širše območje tehniškega spomenika borovniški viadukt (Uradni list RS, št. 7/92).
16. člen
V območju urejanja B1S/11, morfološka enota 2a/19, veljajo naslednja merila in pogoji:
a) Energetsko urejanje
V območju je potrebno predvideti lokacijo nove transformatorske postaje s priključnim 20 KV vodom.
17. člen
V območju urejanja B1S/12 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/7
– smer slemena strehe objektov naj bo vzporedno s smerjo plastnic terena
* morfološka enota 2a/8
– najvišja dovoljena višina objektov je P+1+M pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu
– objekti morajo biti locirani tako, da čelna stena objektov ni obrnjena proti ravnini Ljubljanskega barja.
18. člen
V območju urejanja B1S/13 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/16
– objekti ob glavni cesti morajo imeti smer slemena strehe objekta paralelno s smerjo ceste
– objektov ni dovoljeno locirati tako, da bi bile čelne stene obrnjene proti ravnini barja
* morfološka enota 2a/15
– smer slemena strehe objektov je praviloma vzporedno s smerjo plastnic terena
– strehe pomožnih objektov in garaž kot samostojnih objektov, morajo biti dvokapnice z opečno kritino in naklonom strešin 38-40 stopinj
* morfološki enoti 2a/16 in 2a/13
– max. dovoljena višina objektov je P+1+M pod pogojem, da je kota pritličja v nivoju najnižje kote terena ob objektu
* morfološka enota 2a/13
– kolenčni zid ni dovoljen
* morfološka enota 2D/1
– lega novozgrajenega objekta mora biti usklajena s tipično parcelno razdelitvijo, velikost objektov pa skladna z razmerji obstoječe zazidave. Upoštevati je potrebno gradbeno linijo, smeri slemena, material, barvo kritine, naklon strehe ter razporeditev stavbnih odprtin obstoječe zazidave. Višina objektov ne sme presegati višine K+P+M, barva kritine temna, naklon strešin pa 4o stopinj. Oblika tlorisa mora biti pravokotna.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2D/1
– cerkev sv. Nikolaja v Paku (VRU 1)
– lokacijo kjer je bila odstranjena zidana kapalica z lesenim kipom sv. Nikolaja v Paku (VRU 3)
* morfološki enoti 2a/13 in 2a/16
– arheološko območje Ljubljanskega barja (VRA 3')
* morfološka enota 2a/16
– spominska plošča na hiši št. 20 v Bregu (VRZ 3)
* morfološke enote 2a/13, 2a/15 in 2a/16
– širitev poselitve preko robu nezazidljivosti označenega v grafičnih prilogah je potrebno v največji možni meri preprečiti
c) Energetsko urejanje
* morfološke enote 2a/14, 2a/13 in 2a/15
– potrebno bo predvideti lokacijo za novo transformatorsko postajo s prikjučnim 20 KV vodom.
19. člen
V območju urejanja B1S/14 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2a/17
– gradnja gospodarskih objektov ni možna
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/18
– objekti ob cesti morajo imeti smer slemena strehe vzporedno s smerjo ceste
* morfološka enota 2a/17
– smer slemena strehe objekta je praviloma vzporedna s plastnicami terena
– garaža in prazne objekte je možno graditi kot samostojne objekte le izjemoma
* morfološki enoti 2a/18 in 2a/17
– objektov ni dovoljeno locirati tako, da bi bili s svojo čelno steno obrnjeni proti ravnini barja
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2a/18
– arheološko območje Ljubljanskega barja (VRA 3').
20. člen
V območju urejanja B1S/15, morfološka enota 2A/9, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci, prizadeti sosedi in krajevna skupnost
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2A/9
– arheološko območje Ljubljanskega barja (VRA 3')
c) Energetsko urejanje
Veljajo enaka določila kot za območje urejanja B1S/13, opisano v 18. členu tega odloka.
21. člen
V območju urejanja B1P/1, morfološka enota 6E/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (UN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega ureditvenega načrta.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološko območje Ljubljanskega barja (VRA 3').
22. člen
V območju urejanja B1P/2, morfološka enota 6E/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (UN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega ureditvenega načrta.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološko območje Ljubljanskega barja (VRA 3')
– vodotok Borovniščica (VRN M)
c) Energetsko urejanje
Predvideti je novo transformatorsko postajo s priključnim 20 KV vodom.
23. člen
V območju urejanja B1P/3, morfološka enota 6E/3, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta /UN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega ureditvenega načrta.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– območje arheoloških najdišč pod viaduktom v Borovnici varujemo z VRA 3
– parceli št. 2080/19/4 spadata v širše območje tehničnega spomenika borovniški viadukt (Uradni list RS, št. 7/92).
24. člen
V območju urejanja B1P/4, morfološka enota 6G/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (UN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega ureditvenega načrta.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– lipov drevored na obeh bregovih Borovniščice varujemo z VRN J
– vodotok Borovniščica (VRN M).
25. člen
V območju urejanja B1O/1 veljajo naslednja merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološke enote 3a/1, 4A/1, 4D/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (UN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.
Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg kasneje ne bo oviral izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 4D/1
– oblikovanje objektov v vaškem jedru mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 4D/1
– pet lip ob cerkvi v Borovnici varujemo z VRN J
– dve lipi pred vhodom v cerkev in dve pacipresi ob vhodu na vrt hiše Borovnice št. 26 varujemo z VRN E
– župnijska cerkev sv. Marija v Borovnici (VRU 1)
– zidana kapela sv. Marjete nasproti župnišča v Borovnici (VRU 2)
– kapela sv. Florjana na križišču “na Vasi” (VRU 2)
– zidana kapela zaprtega tipa ob steni “Cukalove štale” (VRU 2)
– velika zidana kapela turške M.B. v središču Borovnice (VRU 2)
– objekt Zalarjeve 21 predviden za razglasitev za etnološki spomenik (VRE 2)
– meščanski objekt Paplerjeva 26 (VRE 2)
– ohranjeni redki portali na objektih Paplerjeva 12, Zalarjeva 28, Zalarjeva 18 in Zalarjeva 12 moramo v celoti ohranjati
– fasadne členitve in portale na objektih Paplerjeva 23, Rimska 28, 34 in 25 prav tako v celoti ohranjamo
* morfološki enoti 3a/1 in 4A/1
– arheološko območje pod viaduktom v Borovnici varujemo z VRA 3
* morfološka enota 4A/1
– ostanke nosilnega stebra borovniškega viadukta z opornim zidom in ploščadjo razglašen za tehnični spomenik varujemo po določilih odloka o razglasitvi (Uradni list RS, št. 7/92) in VRZ 1. V ožje območje spomenike spada parcela št. 2080/8
– spomenik padlim vaščanom med I. svetovno vojno (VRZ 1)
– spominska plošča na osnovni šoli Paplerjeva 15 (VRZ 3)
* morfološka enota 3a/1
– parcela št. 2080/5 spada v širše območje tehniškega spomenika borovniški viadukt (Uradni list RS, št. 7/92).
26. člen
V območju urejanja B1R/1, morfološka enota 8/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– objekti za potrebe športno-rekreacijske dejavnosti morajo imeti podolgovati tloris. Maksimalna višina objektov je P+M, višina kolenčnega zidu ne sme presegati 0.60. Streha mora biti strma dvokapnica z opečno kritino. Oprema prostora mora biti izdelana iz avtohtonih materialov.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– arheološki kompleks Ljubljanskega barja (VRA 3').
27. člen
V območjih urejanja B1R/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 9/1
– območje je namenjeno za pokopališče. Za širitev pokopališča je izdelan in veljaven ureditveni načrt (Uradni list RS, št. 11/93).
Posegi morajo biti v skladu z veljavnim dokumentom.
* morfološka enota 9/2
– območje dolgoročno varujemo za potrebe širitve pokopališča. Novogradnje in posegi, ki bi trajno spreminjali namembnosti območja niso dovoljeni. Za širitev pokopališča se bo izdelal ureditveni načrt
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 9/1
– lesen križ z lesenim corpusom na pokopališču v Borovnici (VRU 2)
– trije grobovi žrtvam vojne (VRZ 2 in VRZ 3).
28. člen
V območju urejanja B1T/1, B1T/2 in B1T/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* območje urejanja B1T/2
– smeri slemen streh morajo biti vzporedna z železniško progo
– naklon strešin od 20 – 35 stopinj, kritina sive barve
– priporočamo menjavo kritine z opečno oziroma betonsko temenjših barvnih odtenkov. Menjava naj se izvede istočasno na vseh objektih
– max. višina objektov je P+2+M, pri tem kolenčni zid ne sme biti višji od 0,80 m
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* območje urejanja B1T/1
– območje opuščenih samostanskih ribnikov pod Jelenovim mostom (VRU 3)
* območje urejanja B1T/2
– vodotok Borovniščica (VRN M)
– območje arheoloških najdišč pod borovniškim viaduktom (VRA 3)
– parcelo št. 2080/3 je razglašena za širše območje tehniškega spomenika borovniški viadukt (Uradni list RS, št. 7/92)
c) Vodovodno urejanje
– območje urejanja B1T/5
– z vodo je možno oskrbovati samo nizko cono do višine stare železniške postaje. Obstoječi železniški objekti imajo urejeno vodooskrbo z zbiranjem atmosferskih voda.
29. člen
V območju urejanja B1K/1, B1K/2, B1K/3 in B1K/4 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Dovoljeno je urediti športno rekreacijske objekte in naprave s soglasjem Odbora za kmetijstvo tako, da kmetijske površine niso bistveno okrnjene oz. oviran pristop do njih. V omenjenih območjih ni dovoljeno uporabljati gnojil in škropiv, ki bi negativno vplivala na zdravje ljudi v sosednjih stanovanjskih območjih.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
* območje urejanja B1K/3
– historična lokacija opuščenih samostanskih ribnikov pod Jelenovim mostom (VRU 3).
IV. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled občanom in ustanovam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
31. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost