Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

505. Odlok o plaketah občine Črnomelj, stran 817.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 31. 1. 1995 sprejel
O D L O K
o plaketah občine Črnomelj
1. člen
S tem odlokom se v občini Črnomelj uvede podeljevanje plaket občine Črnomelj (v nadaljevanju: plaketa) in določijo pogoji in postopek za podeljevanje teh plaket.
2. člen
Plakete se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam za dolgoletno izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju:
– gospodarstva
– vzgoje in izobraževanja
– kulture in prosvete
– športa
– zdravstva in socialnega varstva
– obrambe in zaščite
– drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj.
3. člen
Plaketa je oblikovana kot umetniško delo, ki ponazarja relief Jakoba Savinška, vklesan na Kulturnem domu v Črnomlju, kjer se je odvijal dogodek iz zgodovine slovenskega naroda po katerem slavi občina svoj praznik.
Poleg plakete se podeli dobitniku tudi pismeni sklep o podelitvi.
4. člen
Plaketa se podeljuje na svečan način vsakoletno, praviloma ob praznovanju občinskega praznika.
5. člen
V enem letu se lahko podeli največ 3 plakete, v izjemnih primerih tudi več.
Plaketa se lahko dobitniku podeli le enkrat.
6. člen
Dobitnike plaket določi Občinski svet občine Črnomelj na predlog Žirije za podeljevanje plaket (v nadalje: žirija).
Žirija ima predsednika in 4 člane in jo imenuje občinski svet izmed članov sveta in drugih predstavnikov občanov.
Mandat članov žirije traja 4 leta, lahko pa se podaljša do imenovanja novih članov.
7. člen
Žirija izvede razpisni postopek, obravnava predloge ter izdela predlog za podelitev plaket, ki ga predloži občinskemu svetu v sprejem.
Žirija sprejme za svoje delo poslovnik.
8. člen
Občinski svet zagotovi v proračunu občine potrebna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo plaket.
9. člen
O podeljenih plaketah se vodi pri občinskemu svetu posebna evidenca.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem preneha veljati odlok o plaketah občine Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/76 in 7/91).
Št. 902-4/91
Črnomelj, dne 31. januarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti