Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1995 z dne 31. 1. 1995

Kazalo

440. Spremembe statutarnega sklepa, stran 707.

Na podlagi 10., 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in 57/94) je Občinski svet občine Ljutomer na 2. seji sveta, dne 12. januarja 1995 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A R N E G A
S K L E P A
1. člen
Spremeni se 3. člen statutarnega sklepa in se glasi:
“Za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta se uporablja pečat okrogle oblike, premera 33 mm, z napisom: Občina Ljutomer, Vrazova 1.
Občina Ljutomer uporablja pečat določen v prvem odstavku tudi v vseh drugih primerih iz pristojnosti občine in pečat z isto vsebino s premerom 20 mm.”
2. člen
Sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/95-OS
Ljutomer, dne 12. januarja 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost