Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1994 z dne 4. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1994 z dne 4. 3. 1994

Kazalo

505. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Pesnica, stran 675.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90 in 18/93) ter 55. člena Statuta občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/90) je Izvršni svet Skupščine občine Pesnica na 6. redni seji dne 25. 2. 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Pesnica
I
Izvršni svet Skupščine občine Pesnica ugotavlja, da je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Pesnica izdelan v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 18/85) ter Navodilom za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev, za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93).
II
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Pesnica, ki ga je izdelal Urbis, d.o.o., iz Maribora, pod št. 3R74/93 dne 18. 2. 1994.
III
Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev se razgrne za 30 dni v prostorih krajevnih skupnosti v občini Pesnica in v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora občine Pesnica.
IV
V času javne razgrnitve bo upravni organ organiziral javno seznanitev z dokumentom, o kraju in času bo javnost seznanjena na krajevno običajen način.
V
Podjetja, društva, civilno pravne osebe in občani, lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na vseh krajevnih skupnostih v občini, pripombe pa lahko pošljejo tudi na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora občine Pesnica.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-1793-06
Pesnica, dne 25. februarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Pesnica
Milan Ledinek, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost